Tıbbi Olmayan Aseptik Dolum Torbası KDV Oranı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-156.02 Konu   :Tıbbi Olmayan Aseptik Dolum Torbası KDV Oranı       18.01.2019 / 40720363 DAĞITIM YERLERİNE     İlgi:     a) Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.09.2018 tarihli ve 37188907 sayılı yazısı b) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 14.11.2018 tarihli ve 38944575 sayılı yazısı…