21.04.2020 54001525 Elektronik A.TR ve menşe belgelerinin MEDOS gümrük vizesinde 24.04.2020 itibariyle ıslak imza atılmayacağı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.99 Konu   :MEDOS–Islak İmza     21.04.2020 / 54001525 DAĞITIM YERLERİNE       İLGİ   :13.07.2019 tarih ve 35835665 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu talebinin üzerine, MEDOS Sisteminde elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması…

DÜZELTME: CK 2020-2430 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil Dışındaki ürünlerde Geçici İGV Uygulaması)

DÜZELTME: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) ile İlgili 22.04.2020 tarih ve 31107 sayılı R.G. 21/4/2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 2430)’ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası, Ticaret Bakanlığının yazısı üzerine söz konusu fıkraya…