KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ YURT DIŞINA ÇIKARILMASI VE YURDA SOKULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından:08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı R.G. MADDE 1 – 16/2/1984 tarihli ve 18314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6) Ticaret Bakanlığından: 08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları…

06.05.2020 54220088 Badem, ceviz, muz, çay, kakao, tohumluk ayçiçeği ve alçak yoğunluk polietilende referans kıymetin sonlandırılması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-165.04 Konu   :Kıymet Veri Bankası   06.05.2020 / 54220088 DAĞITIM YERLERİNE     Referans fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kullanılmayan, ancak kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede faydalanılan verilerdir.. Bilindiği üzere, 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de…