İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2914

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2914 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması: 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar…