ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR ÇERÇEVE YÖNETMELİK Karar Sayısı: 4269

Karar Sayısı: 4269

10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı R.G.

Ekli “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ekler için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-21.pdf

DUVAR KAĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 4247 10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı R.G. Ekli “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar`ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve…

Genelge 2021- 18 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali konulu (2021/10 Sayılı) Genelgede değişiklik

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :41208501-010.06.01                                                                                                             09.07.2021 Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik     GENELGE (2021/18)   İlgi      :25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19…