Genelge 2021-29 Dahilde işleme izin kapsamında kıymetli maden ithalatı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-52707093-010.06.02-00068860672 Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.     GENELGE (2021/29)     İlgi:     a)16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge. b)25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge. 1- İlgi (a)’da kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 2- İlgi (b)’de kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek…