Genelge 2021-31 Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından araç ithalatında gümrük kıymetinin tespit işlemleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-85593407-010.06.01-00069146722 Konu   :Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri GENELGE (2021/31)   Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesi; “Gümrük işlemleriyle doğrudan…