Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.06.2024 tarihli 97568148 sayılı yazısı (Fazla Ödenen TEV’in İadesi)

Sayı :E-52707093-156.03 Konu :Fazla Ödenen TEV’in İadesi Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 17 inci maddesi “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen vergi, ilgili firmanın talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde nakden geri verilir.” hükmünü, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.06.2024 tarihli 97928862 sayılı yazısı (2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde)

Sayı :E-52707093-132.99 Konu :2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde 14/6/2024 tarihli ve 32576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.06.2024 tarihli 97916290 sayılı yazısı (Üretici Belgesi)

Sayı :E-20117910-111.01 Konu :Üretici Belgesi 25.06.2024 / 97916290 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğin 1’inci maddesi; “Dampinge karşı vergi ile telafi edici vergilerin 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi uyarınca, menşe ülkedeki üreticiler esasında değişen miktar veya oranlarda belirlendiği hallerde, ithalatın belirli bir üretici firma için tespit…

Genelge No: 2024/11 (2023/16 Sayılı Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelgede Değişiklik)

Sayı : E-52707093-010.06.01-00096854276 1/7/2024
Konu : 2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
(2024/11)

İlgi: 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin ikinci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Asgari bir yıldır kuyumculuk ve/veya mücevherat sektöründe faaliyet gösterdiğini tevsik edemeyen firmaların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”