İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8723) (3.07.2024 t. 32591 s. R.G.)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda 18 nolu dipnotta yapılan değişikle; 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8703 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ile hibrit araçların ithalatında “%40 veya minimum 7.000 ABD Doları/adetin yüksek olanı şeklinde uygulanacak olan ilave gümrük vergisi ek mali yükümlülük tahsili şeklinde yapılacak.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6) (3.07.2024 t. 32591 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 29/6/2024 tarihli ve 8693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE…

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/5 maddesi gereğince (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2024 Temmuz) – (Yürürlük; 3/7/2024)

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/5) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük: 3/7/2024) (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Yürürlük Tarihi: 3/7/2024 G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram 2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre 2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı…

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2024 Temmuz) – (Yürürlük; 3/7/2024)

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük: 3/7/2024) (A) CETVELİ G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) 20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu…