Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.07.2024 tarihli 98553790 sayılı yazısı (A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Uygulamasına Son Verilmesi)

Sayı : E-20117910-180.01-00098553790 Konu : A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Uygulamasına Son Verilmesi 08.07.2024 / 98553790 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 02.05.2024 tarih ve 96374360 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda; Avrupa Komisyonunun, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece…