İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  ITHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 18/10/2007 tarihli ve 26674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.02.2017 t. 29972 s. R.G.)

  MADDE 1 – 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CİF Kıymet (ABD Doları/Ton*) 4412.10.00.00.00 Bambudan olanlar 1.100 4412.31 En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar 1.100 4412.33.00.00.00 Diğerleri, en az…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.02.2017 t. 29972 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.02.2017 t. 29972 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

 

Eki için tıklayınız.….

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) (03.02.2017 t. 29968 s. R.G.)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5) bölümünün başlığı “5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna” olarak, aynı bölümün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3065 sayılı…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarihli ve 22121849 sayılı yazısı (Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV nin Faizi Hakkında)

Sayı : 85593407-150.01 Konu : Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında 25.01.2017 / 22121849 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.2.2014 tarihli 12296 sayılı yazısı. Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamında ihraç edildikten sonra 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 nci maddesi kapsamında geri…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.01.2017 tarihli ve 22050758 sayılı yazısı (Kullanılmış Eşya İthalatı)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-111[GGM-9] Konu : Kullanılmış Eşya İthalatı   23.01.2017 / 22050758 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin İkinci Kısmında kullanılmış ve yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Konuyla ilgili olarak Ekonomi…

Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (20.01.2017 t. 29954 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife…

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2017/9750 (Boru, Profil, Motor, Pompa, Jeneratör,Traktör, Vites kutuları v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi alınacaktır.) (18.01.2017 t. 29952 s. R.G.)

  Karar Savısı: 2017/9750 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/1/2017 tarihli ve 5361 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve…