T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının 01.02.2024 tarihli ve 1243125 sayılı yazısı (Bandrol Hk)

Sayı : E-34734079-555.99-1243125 Konu : Bandrol Hk. 01.02.2024 DAĞITIM 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 3. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.01.2024 tarihli 92900848 sayılı yazısı (TPS-OIC Menşe İspat Belgesi)

Konu : TPS-OIC Menşe İspat Belgesi 11.01.2024 / 92900848DAĞITIM YERLERİNE İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısında TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanması kararlaştırılmış, bu kapsamda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanarak 1 Temmuz 2022…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2023 tarihli 92183495 sayılı yazısı (EORI Numarası Zorunluluğu)

Sayı : E-96603261-120.99-00092183495 Konu : EORI Numarası Zorunluluğu 29.12.2023 / 92183495 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5’e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer alması gerecek olup, beyan edilen EORI Numarasının geçerliliği sistem üzerinden arka planda otomatik olarak kontrol edilecektir.…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli 92549874 sayılı yazısı (Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi)

Sayı :E-17474625-162.01 Konu :Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi 02.01.2024 / 92549874 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza ilgilisince verilen dilekçelerde özetle, “RADIESSE (+) Lidocaine Enjekte Edilebilir İmplant” ticari tanımlı eşyanın diğer ülkelerde 30.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından bahisle, laborauvar müdürlüklerimizde 3304.99 GTİP’inde sınıflandırılmasına itiraz edilerek, gümrük tarife istatistik pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tarife tespiti hususunda tereddüte…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.12.2023 tarihli 92415511 sayılı yazısı (GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre)

Sayı :E-18723479-106.04.01 Konu :GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre 25.12.2023 / 92415511 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :28.12.2022 tarihli ve E-18723479-106.04.01-00081377126 sayılı yazı. Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi ile 2009/15481 sayılı Kararın 126 ila 128 inci maddelerine istinaden hazırlanarak 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta ve…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli 92509415 sayılı yazısı (Kapsamlı Teminat Devri (Tebliğ Değişikliği))

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 15) 31/12/2023 tarihli, 32416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin 3’üncü maddesi ile; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’ün 5 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup teminat gümrük idaresi, kapsamlı teminat için Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanan kılavuzda yer alan tabloya…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.07.2023 tarihli 87614523 sayılı yazısı (2007/13033 Sayılı Kararın I Sayılı Listesi A(GIDA MADDELERİ) Bölümünde Yer Alan Ürünlerden ÖTV ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti)

Sayı : E-73421605-156.02-00087614523 Konu : 2007/13033 Sayılı Kararın I Sayılı Listesi A(GIDA MADDELERİ) Bölümünde Yer Alan Ürünlerden ÖTV’ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti 3065 sayılı KDV Kanununun 28.maddesine istinaden çıkarılan 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın; Katma Değer Vergisi Oranları başlıklı 1/3.Maddesinde; “(I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 tarihli 86030031 sayılı yazısı (Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 Sayı : E-49970238-180.99-00086030031 Konu : Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi 02.06.2023 / 86030031 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10) gereğince, dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgeleri (A.TR, EUR.1, EUR-MED…) sonradan kontrol işlemleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğin ”V. İhracatta Düzenlenmiş…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihli 85907695 sayılı yazısı (Ambar Çıkış İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-73421605-161.99-00085907695 Konu : Ambar Çıkış İşlemleri 01.06.2023 / 85907695 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 06.12.2019 tarihli ve E-73421605-161.99-00050106106 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazımız ile BİLGE Sistemi Özet Beyan modülünde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrana eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2023 tarihli ve 84613589 sayılı yazısı (Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması)

Sayı : E-73421605-700-00084613589 Konu : Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması 14.04.2023 / 84613589 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımızca gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak devam eden “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062…