Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli 70461978 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları)

İHRACAT: 2016/1 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE MADDE 1- (1) 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 5’inci Maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (g) ve (ğ) bentler eklenmiştir. g) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.04.2020 tarihli 54018696 sayılı yazısı (Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-157.01 Konu : Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı 22.04.2020 / 54018696 DAĞITIM YERLERİNE 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi; “Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.04.2019 tarihli ve 54066183 sayılı yazısı (Eşyaların Tahlile Gönderilmesi)

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.04.2019 tarihli ve 54066183 sayılı yazısı (Eşyaların Tahlile Gönderilmesi) T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Sayı: 65322438-205 Konu : Eşyaların Tahlile Gönderilmesi 27.04.2020 /54066183 DAĞITIM YERLERİNE Bölge Müdürlüğümüzce risk analizleri çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde, “Gümrük Yönetmeliğinin ek-23 sayılı listede yer alan ve sistem tarafından muayene türü “TAM MUAYENE” olarak belirlenen ithalata…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53938744 sayılı yazısı (AKÇT Eşya Listesi Hk)

T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-622.01 Konu : AKÇT Eşya Listesi 17.04.2020 / 53938744İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ İLGİ: 21.11.2019 tarih ve 5144-BU sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Söz konusu yazınızda bahsi geçen 7226.99.70.00.19 GTİP’te sınıflandırılan eşya, AKÇT STA kapsamında belirlenen eşyalar göz önüne alınarak hazırlanan listede yer almamakta olup söz konusu eşyanın AB ülkelerinden ithalatında tercihli tarifeden faydalanması…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53931795 sayılı yazısı (Teminat Mektubu İşlemleri Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-157.01 Konu :Teminat Mektubu İşlemleri Hk. 17.04.2020 / 53931795 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere 9 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlanmıştır. Söz konusu mektuplara ilişkin işlemler (e-teminat mektuplarının kabulünden iade sürecine kadar olan tüm…

Elektronik Ortamda Düzenlenen Form-A Menşe Belgesi Hakkında Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan talimat gereği ihracata konu eşya için düzenlenecek Form A Menşe Belgesinin onaylanması usulüne ilişkin değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu belgenin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği belirtilerek, Form A Menşe Belgesinin Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.04.2020 tarihli 53903924 sayılı yazısı (Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-100 Konu : Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler 15.04.2020 / 53903924 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere gümrüklerde dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Serbest Bölgeler Sistemi vb. sistemler geliştirilmiş olup; bu sayede işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedeflenmiştir. Diğer taraftan; koronavirüs…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.04.2020 tarihli 53922208 sayılı yazısı (TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 96603261-120.05.02 Konu : TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı 16.04.2020 / 53922208 DAĞITIM YERLERİNE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 15.04.2020 tarihli ve 3763 sayılı ekli yazıda; halihazırda düzenlenen TIR Karnelerinin geçerlilik sürelerinin 120 gün olarak uygulandığı ve geçerlilik bitim tarihinin Karne üzerine kaşe ile tatbik edildiği, Son günlerde…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53799479 sayılı yazısı (Kuru Mor Soğan İhracatı)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :52707093-140.04 Konu :Kuru Mor Soğan İhracatı 09.04.2020 / 53799479 DAĞITIM YERLERİNE İhracat Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 tarihli ve 53784117 sayılı yazısı ekinde alınan ve bir örneğine ilişikte yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuru mor soğan ihracatına yönelik yazısında özetle; gelen yoğun talep ile sınırlı miktardaki kuru mor soğan…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.04.2020 tarihli 53889966 sayılı yazısı (Menşe Belgeleri ve Sonradan Kontrolü Hk. )

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.01 Konu :Menşe Belgeleri ve Sonradan Kontrolü 15.04.2020 / 53889966 DAĞITIM YERLERİNE Tercihli ticaret ortağımız ülkelerin yetkili makamlarından Bakanlığımıza iletilen taleplerde, Covid-19 salgınından ötürü sokağa çıkma yasağı ya da sınırlı çalışma koşulları gibi nedenlerle dolaşım ve menşe belgelerinin düzenlenmesinin ve anılan belgelere dair sonradan…