Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.03.2024 tarihli ve 94799135 sayılı yazısı (Sınır Ticareti İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-151-00094799135 Konu : Sınır Ticareti İşlemleri 12.03.2024 / 94799135 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere sınır ticareti işlemleri 02/12/2021 tarihli ve 4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin Karar uyarınca yürütülmektedir. Karar kapsamında yapılacak beyanlarda ve bu beyanların kontrolleri esnasında anılan Kararın 13. maddesinde yer alan sınır ticaretine ilişkin yetkilendirilen gümrük idareleri…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2024 tarihli ve 94544892 sayılı yazısı (Tamamlayıcı Beyanda Cep Telefonunun Beyan Edilebilmesi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-18723479-106.04.02-00094544892 Konu : Tamamlayıcı Beyanda Cep Telefonunun Beyan Edilebilmesi 08.03.2024 / 94544892 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğin 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrası “2009/15481 sayılı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşyanın teslim tarihi ve alıcının T.C. kimlik numarası/Vergi…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2024 tarihli ve 94414827 sayılı yazısı (Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk)

Sayı : E-52856264-106.03-00094414827 Konu : Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk 27.02.2024 / 94414827 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Kore Gümrük İdaresi Arasında Tarafların Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme” 9 Haziran 2014 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarımızın Kore Gümrük İdaresi nezdinde Karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamındaki kolaylıklardan yararlanabilmesi için;…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.02.2024 tarihli ve 94330195 sayılı yazısı (93/4002 Sayılı BKK/ Ek Mali Yükümlülük Hk)

Sayı :E-20117910-111.01 Konu :93/4002 Sayılı BKK/ Ek Mali Yükümlülük Hk 23.02.2024 / 94330195 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :27.09.2021 tarihli ve 67504823 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin “2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ve “2018/11973 sayılı…

T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının 01.02.2024 tarihli ve 1243125 sayılı yazısı (Bandrol Hk)

Sayı : E-34734079-555.99-1243125 Konu : Bandrol Hk. 01.02.2024 DAĞITIM 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 3. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.01.2024 tarihli 92900848 sayılı yazısı (TPS-OIC Menşe İspat Belgesi)

Konu : TPS-OIC Menşe İspat Belgesi 11.01.2024 / 92900848DAĞITIM YERLERİNE İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısında TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanması kararlaştırılmış, bu kapsamda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanarak 1 Temmuz 2022…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2023 tarihli 92183495 sayılı yazısı (EORI Numarası Zorunluluğu)

Sayı : E-96603261-120.99-00092183495 Konu : EORI Numarası Zorunluluğu 29.12.2023 / 92183495 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5’e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer alması gerecek olup, beyan edilen EORI Numarasının geçerliliği sistem üzerinden arka planda otomatik olarak kontrol edilecektir.…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli 92549874 sayılı yazısı (Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi)

Sayı :E-17474625-162.01 Konu :Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi 02.01.2024 / 92549874 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza ilgilisince verilen dilekçelerde özetle, “RADIESSE (+) Lidocaine Enjekte Edilebilir İmplant” ticari tanımlı eşyanın diğer ülkelerde 30.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından bahisle, laborauvar müdürlüklerimizde 3304.99 GTİP’inde sınıflandırılmasına itiraz edilerek, gümrük tarife istatistik pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tarife tespiti hususunda tereddüte…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.12.2023 tarihli 92415511 sayılı yazısı (GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre)

Sayı :E-18723479-106.04.01 Konu :GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre 25.12.2023 / 92415511 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :28.12.2022 tarihli ve E-18723479-106.04.01-00081377126 sayılı yazı. Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi ile 2009/15481 sayılı Kararın 126 ila 128 inci maddelerine istinaden hazırlanarak 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta ve…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli 92509415 sayılı yazısı (Kapsamlı Teminat Devri (Tebliğ Değişikliği))

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 15) 31/12/2023 tarihli, 32416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin 3’üncü maddesi ile; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’ün 5 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup teminat gümrük idaresi, kapsamlı teminat için Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanan kılavuzda yer alan tabloya…