Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2022 tarihli 75215519 sayılı yazısı (İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller)

Sayı : E-18723479-153.18-00075215519 Konu : İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller 16.06.2022 / 75215519 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerde, yurtdışı firmalardan gönderilen numune veya prototipler üzerinden model veya numune üretimi yaparak sipariş alan ihracatçılarımız adına gelen numunelik eşya ve modellerin numune kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girip girmeyeceğine yönelik olarak gümrük idarelerinde…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.05.2022 tarihli 74330356 sayılı yazısı (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü-Teminat)

Sayı :E-20117910-180.05 Konu :Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü-Teminat 05.05.2022 / 74330356 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü” başlıklı 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası; “Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli 73847575 sayılı yazısı (Tereyağı İhracatı Hk )

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIGI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : E-10724253-325.11.02.02-5270492 Konu : Tereyağı İhracatı TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur`u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli 73400126 sayılı yazısı (Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk)

Sayı : E-37835573-351.99-00073400126 Konu : Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk 01.04.2022 /73400126 DAĞITIM YERLERİNE Bölge Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylarda ilgili olduğu rejim kapsamında düzenlenen gümrük beyannamelerinin “Eşyanın Tanımı” 31 Nolu Hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına (eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özellikleri vb.) yer verilmeden işlemlerin tamamlandığı anlaşılmıştır. Bilindiği…

T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının 17.01.2022 tarihli ve 341411 sayılı yazısı (Bandrol Talebi Hk)

Sayı : E-34734079-555.99-341411 Konu : Bandrol Talebi Hk. 17.01.2022 / 341411 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ Müeyyedzade Kemeraltı Cd.Kalaycıoğlu Business Çenter No: 35 Kat: l Beyoğlu / İstanbul 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 3.maddesinde; ‘Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu…

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli 70461978 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları)

İHRACAT: 2016/1 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE MADDE 1- (1) 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 5’inci Maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (g) ve (ğ) bentler eklenmiştir. g) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.04.2020 tarihli 54018696 sayılı yazısı (Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-157.01 Konu : Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı 22.04.2020 / 54018696 DAĞITIM YERLERİNE 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi; “Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.04.2019 tarihli ve 54066183 sayılı yazısı (Eşyaların Tahlile Gönderilmesi)

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.04.2019 tarihli ve 54066183 sayılı yazısı (Eşyaların Tahlile Gönderilmesi) T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Sayı: 65322438-205 Konu : Eşyaların Tahlile Gönderilmesi 27.04.2020 /54066183 DAĞITIM YERLERİNE Bölge Müdürlüğümüzce risk analizleri çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde, “Gümrük Yönetmeliğinin ek-23 sayılı listede yer alan ve sistem tarafından muayene türü “TAM MUAYENE” olarak belirlenen ithalata…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53938744 sayılı yazısı (AKÇT Eşya Listesi Hk)

T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-622.01 Konu : AKÇT Eşya Listesi 17.04.2020 / 53938744İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ İLGİ: 21.11.2019 tarih ve 5144-BU sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Söz konusu yazınızda bahsi geçen 7226.99.70.00.19 GTİP’te sınıflandırılan eşya, AKÇT STA kapsamında belirlenen eşyalar göz önüne alınarak hazırlanan listede yer almamakta olup söz konusu eşyanın AB ülkelerinden ithalatında tercihli tarifeden faydalanması…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53931795 sayılı yazısı (Teminat Mektubu İşlemleri Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-157.01 Konu :Teminat Mektubu İşlemleri Hk. 17.04.2020 / 53931795 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere 9 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlanmıştır. Söz konusu mektuplara ilişkin işlemler (e-teminat mektuplarının kabulünden iade sürecine kadar olan tüm…