Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.07.2023 tarihli 87614523 sayılı yazısı (2007/13033 Sayılı Kararın I Sayılı Listesi A(GIDA MADDELERİ) Bölümünde Yer Alan Ürünlerden ÖTV ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti)

Sayı : E-73421605-156.02-00087614523 Konu : 2007/13033 Sayılı Kararın I Sayılı Listesi A(GIDA MADDELERİ) Bölümünde Yer Alan Ürünlerden ÖTV’ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti 3065 sayılı KDV Kanununun 28.maddesine istinaden çıkarılan 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın; Katma Değer Vergisi Oranları başlıklı 1/3.Maddesinde; “(I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 tarihli 86030031 sayılı yazısı (Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 Sayı : E-49970238-180.99-00086030031 Konu : Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi 02.06.2023 / 86030031 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10) gereğince, dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgeleri (A.TR, EUR.1, EUR-MED…) sonradan kontrol işlemleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğin ”V. İhracatta Düzenlenmiş…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihli 85907695 sayılı yazısı (Ambar Çıkış İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-73421605-161.99-00085907695 Konu : Ambar Çıkış İşlemleri 01.06.2023 / 85907695 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 06.12.2019 tarihli ve E-73421605-161.99-00050106106 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazımız ile BİLGE Sistemi Özet Beyan modülünde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrana eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2023 tarihli ve 84613589 sayılı yazısı (Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması)

Sayı : E-73421605-700-00084613589 Konu : Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması 14.04.2023 / 84613589 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımızca gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak devam eden “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli 84205121 sayılı yazısı (2023/9 Sayılı Tebliğ ile İlgili Listelerde 8504.40 GTİP e Dair Düzenleme Yapılması)

Sayı : E-24545304-554.01.01-00084205121 Konu : İthalat Denetimi 06.04.2023/ 84205121 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ İlgi : 14.03.2023 tarihli ve 1317 sayılı yazısı. İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 4 üncü maddesi “Ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur.” hükmünü ve 5 inci maddesi “Ürünün güvenli olması zorunludur.” hükmünü amirdir. Bu çerçevede, ülkemiz piyasasına arz edilecek her ürünün güvenli…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83883314 sayılı yazısı (İthalatta Gözetim Uygulaması – Veteriner kontrollerine tabi ürünler)

Sayı :E-20117910-502.02 Konu :İthalatta Gözetim Uygulaması 24.03.2023 / 83883314 DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 17.03.2023 tarihli ve 9210804 sayılı yazıda; “İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin 2021/4 sayılı Tebliğ kapsamında, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Gözetim Belgesi uygunluk yazısı alınmaktadır. Bu yazı söz konusu ürünün ithalatın müsaade edildiğine dair ön izin mahiyetindedir.…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83783052 sayılı yazısı (Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler – GK12F muafiyet kodu)

Sayı :E-18723479-153.99 Konu :Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler 21.03.2023 / 83783052 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :07.02.2023 tarihli ve 82623434 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 105 inci maddesi uyarınca yurtdışından gelen kriz eşyasının gümrük işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesini teminen 2 seri no’lu Gümrük Muafiyeti Tebliğinin…

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesinin 08.03.2023 tarihli ve 83411602 sayılı yazısı (Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi)

Sayı :E-20117910-116[GGM-6] Konu :Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi 08.03.2023 / 83411602 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :06.02.2023 tarihli ve 82584901 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 27.01.2023 tarihli ve 2372 sayılı yazıdan bahsile, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (2023/6)”nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.03.2023 tarihli ve 83456869 sayılı yazısı (Otomatik Geçici Depolama Yeri Girişi)

Sayı : E-98263680-235-00083456869 Konu : Otomatik Geçici Depolama Yeri Girişi 09.03.2023 / 83456869 DAĞITIM YERLERİNE Gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, paydaşlarla tesis edilecek entegrasyonlar ve elektronik veri değişimi yoluyla gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacı doğrultusunda, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Gümrük Yönetmeliği’nin “Geçici depolama yerlerine eşya alınması” başlıklı 78 inci…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2023 tarihli 83339412 sayılı yazısı (Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması)

Sayı : E-17474625-502.99-00083339412Konu : Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması 06.03.2023 / 83339412DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden muhtelif bilgilerden, 2008/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde gözetime tabi olan gözlük çerçevelerinin, üzerine sıfır numara-demo cam takılarak gözetim kapsamında olmayan 9004.90.90.00.19 GTİP’li “Koruyucu Gözlük” veya “Mavi Işık Gözlüğü” olarak beyan edildiği anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri…