TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İSVİÇRE’NİN İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE’YE TANIDIĞI TAVİZLERİ DÜZENLEYEN EK III TABLO 2’SİNE DAİR DÜZELTMELERİN 1 EKİM 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Buradasınız: