İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/22)

Ticaret Bakanlığından: 23.07.2024 Tarih ve 32610 Sayılı R.G. Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.07.2024 tarihli 98919239 sayılı yazısı (Zirai Karantina Kontrolleri)

Sayı :E-20117910-116[GGM-5]-00098919239 Konu :Zirai Karantina Kontrolleri 19.07.2024 / 98919239 Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 04.06.2024 tarihli ve 14549220 sayılı yazıda ; Bakanlıklarınca,2024/5 saydı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin Ek-7’sinde yer alan ürünler için zirai karantina kontrolü yapılmadan iç gümrüklere sevki yapılan,sevk edilen gümrük müdürlüğünde zirai karantina kontrolü talep edilen ve bir…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.07.2024 tarihli 98855382 sayılı yazısı (Götürü Teminat – Süre Uzatımı)

Sayı :E-40216608-157.02.01-00098855382 Konu :Götürü Teminat – Süre Uzatımı 19.07.2024 / 98855382 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 20.04.2024 tarihli ve 32523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan antrepo işleticilerince verilen götürü teminat tutarları değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin…

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eritritol ithalatına geçici anti-damping vergisi getirildi (AB Mevzuatı)

19/07/2024 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB) 2024/1959 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eritritol ithalatına geçici anti-damping vergisi uygulanması getirildi. Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Saf haliyle veya ağırlıkça %10’dan az diğer ürünler içeren karışımlarda bulunan ve halihazırda saf haliyle eritritol için CN kodu 2905 49 00 ve karışımlı ürünler için CN…

Genelge No: 2024/14 (Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti)

Sayı : E-72093537-010.06.01-00097401614 Konu : Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti GENELGE (2024/14) İlgi : a) 29.03.2019 tarihli, 2019/9 sayılı Genelge. b) 14.12.2022 tarihli, 2022/16 sayılı Genelge. Gümrük Yönetmeliği’nin 195 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gümrük idareleri, zorunlu olan hallerde, gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım talep edilen eşyanın, bu işlem veya kullanım şartlarına…

Genelge No: 2024/13 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi)

Sayı : E-82858591-010.06-00098699328 Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi 17/07/2024 / 98699328 GENELGE (2024/13) Bilindiği üzere 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 24/5/2024 tarihli ve 2024/8 sayılı Genelge…

Hindistan ve Türkiye menşeli seramik karoların ithalatına kesin bir anti-damping vergisi getiren Yönetmelikte Değişiklik (AB Mevzuatı)

15/7/2024 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB) 2024/1919 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile; (AB) 2023/265 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 CN kodları altında yer alan ve Hindistan veya Türkiye menşeli olan bitirme seramiklerinin ithalatına kesin bir anti-damping vergisi…

ABD / ÇHC Menşeli Hidroflorokarbon Karışımı Ürünlerine Yönelik Anti-Damping Önlemleri Hk

.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından, güncel ABD Harmonize Tarife Cetvelinde 3827.61.0000, 3827.63.0000, 3827.64.0000, 3827.65.0000, 3827.68.0000 ve 3827.69.0000 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “hidroflorokarbon (HFC) karışımları” ithalatına uygulanan antidamping (AD) önlemlerinin; bu ürünlerin ÇHC, Malezya ve Türkiye’den sevk…

Genelge No: 2024/12 (1061 TPS-Jandarma Genel Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi)

Sayı :E-73421605-106.05-00098525154 Konu :Genelge-TPS-Jandarma Gn Kom-KDV İstisna Belgesi 16/7/2024 GENELGE (2024/12) 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanunu ve KDV Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı-Jandarma Genel…

Çin menşeli belirli polietilen tereftalat ithalatına kesin bir anti-damping vergisi getiren (AB) 2024/1040 sayılı Uygulama Tüzüğünde Düzenleme (AB Mevzuatı)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli belirli polietilen tereftalat ithalatına kesin bir anti-damping vergisi getiren (AB) 2024/1040 sayılı Uygulama Tüzüğü’nün 1 inci maddesinde, 12/7/2024 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2024/1940 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle ürün tanımından “ISO Standardı 1628-5’e göre, fenol/1,2-diklorobenzene (50/50) göre ölçülen veya solvente dönüştürülen” ibaresi çıkarıldı. Ürün tanımı (eski): polyethylene…