TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İSVİÇRE’NİN İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE’YE TANIDIĞI TAVİZLERİ DÜZENLEYEN EK III TABLO 2’SİNE DAİR DÜZELTMELERİN 1 EKİM 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

25 Haziran 2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye’ye tanıdığı tavizleri düzenleyen Ek III Tablo 2’sine dair düzeltmelerin 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına. 7267 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.…