Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-010.06.02 Konu   :Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri     GENELGE (2017/07)       İlgi: 25.09.2009 tarihli ve 2009/97 sayılı Genelge. 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı…

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI,ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G.   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal çiçek soğanı türlerinin korunması için tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarının doğadan toplanması, üretilmesi,…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 25)

  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 25) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G. Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8) Ekonomi Bakanlığından:21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Yalnız duvar tipi split klimalar”, “Yalnız duvar tipi…