Genelge 2020-25 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya yapılacak işlemler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :18723479-010.06.02 Konu   :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı GENELGE (2020/25)     7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır) Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı…

Genelge 2020-24 Serbest bölgedeki demirbaş eşyanın tamir amaçlı girişinde sözlü beyanın yeterli olduğu ile işleticinin toplu teminat verebileceği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-010.06.01                                                                                               30.09.2020 Konu   :Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat GENELGE (2020/24) İlgi      :9.11.2016 tarihli 2016/16 sayılı ve 15.5.2018 tarihli 2018/9 sayılı Genelgeler Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın…

COVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TEDBİRLER İLE İLGİLİ 2020/11 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Konu   :COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler   GENELGE 2020/11 COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve…

Genelge 2020-18 Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve             Fuar Eşyası Beyan Formu             Kapsamındaki İşlemler     GENELGE (2020/18)       Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya…

Genelge 2020-16 İkinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatında ilgili oda ilişik kesme belgesi

Sayı     :52707093-010.06.02 Konu   :İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi   GENELGE (2020/16) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ülkemizde herhangi bir tescil veya kaydı bulunmayan ikinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatı için yükümlülerince, gümrük idarelerine ihracat beyannamelerinin sunulduğu; ilgili Bölge Müdürlüklerinin yaptığı araştırmalarda, ilgili Oda tarafından verilen “kaydı yoktur” belgesine istinaden iş makinelerinin…

Genelge 2020-15 TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası     GENELGE 2020/15 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi…

Genelge 2020-14 Geçici ithal edilen ambalajın ihracatı hakkında 2010-10 genelgede değişiklik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı     GENELGE (2020/14) İlgi:     09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1. Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili…

Genelge 2020-11 Motorlu araç beyinleri ECU kodunmatik panel set üstü ocak camları ile cep telefon mobil el terminallerinin sınıflandırılması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-010.06.01 Konu   :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar     GENELGE (2020/11)     Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.…

İTHALAT GENELGESİ (2020/1)

İTHALAT GENELGESİ (2020/1) Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan:04.06.2020 İthalat bedelleri MADDE 1 – (1) İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla…

Genelge No: 2020/10 (İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52856264-106.03[05] Konu : İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri 15.04.2020 / 53843447 GENELGE (2020/10) 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini…