COVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TEDBİRLER İLE İLGİLİ 2020/11 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Konu   :COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler   GENELGE 2020/11 COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve…

Genelge 2020-18 Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve             Fuar Eşyası Beyan Formu             Kapsamındaki İşlemler     GENELGE (2020/18)       Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya…

Genelge 2020-16 İkinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatında ilgili oda ilişik kesme belgesi

Sayı     :52707093-010.06.02 Konu   :İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi   GENELGE (2020/16) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ülkemizde herhangi bir tescil veya kaydı bulunmayan ikinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatı için yükümlülerince, gümrük idarelerine ihracat beyannamelerinin sunulduğu; ilgili Bölge Müdürlüklerinin yaptığı araştırmalarda, ilgili Oda tarafından verilen “kaydı yoktur” belgesine istinaden iş makinelerinin…

Genelge 2020-15 TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası     GENELGE 2020/15 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi…

Genelge 2020-14 Geçici ithal edilen ambalajın ihracatı hakkında 2010-10 genelgede değişiklik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı     GENELGE (2020/14) İlgi:     09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1. Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili…

Genelge 2020-11 Motorlu araç beyinleri ECU kodunmatik panel set üstü ocak camları ile cep telefon mobil el terminallerinin sınıflandırılması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-010.06.01 Konu   :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar     GENELGE (2020/11)     Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.…

İTHALAT GENELGESİ (2020/1)

İTHALAT GENELGESİ (2020/1) Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan:04.06.2020 İthalat bedelleri MADDE 1 – (1) İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla…

Genelge No: 2020/10 (İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52856264-106.03[05] Konu : İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri 15.04.2020 / 53843447 GENELGE (2020/10) 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini…

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağı

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağıT.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :Genelge-TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı   GENELGE (2020/09) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek…

Genelge No: 2020/7 (Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 18723479-153.16 Konu : Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti GENELGE (2020/7) İlgi: 03.05.2019 tarihli ve 43989855 sayılı yazımız. 25.02.2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda…