Genelge 2021-5 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler hakkında

T .C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-52707093-010.06.01                                                                                 04.02.2021 Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk GENELGE (2021/5)   İlgi :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge. 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesinin…

2021-25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine İlişkin TSE İç Genelge

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-64822600-010.06.01-2198806                                                                05/01/2021 Konu   :İç Genelgeler     GENELGE (2021-25)     31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25) 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi…

2021-9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği İç Genelge

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-64822600-010.06.01-2198809                                                                05/01/2021 Konu   :İç Genelgeler GENELGE (2021-9) 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği`nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak…

Genelge 2021-01 TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060377371 Konu   :TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi     GENELGE (2021/01)     20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, Çift Kullanımlı Malzeme…

Genelge 2021-03 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060320760 Konu   :TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi     GENELGE (2021/03)     20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede “Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı…

Genelge 2020-27 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-20117910-010.06.01 Konu   :A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe             İspat Belgelerinin Satış ve Onay             Bedelleri     GENELGE (2020/27)       İlgi      :31.12.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Genelge. A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2021 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde…

Genelge 2020-28 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-18723479-010.06.02 Konu   :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı   GENELGE (2020/28) 1) 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Genelgenin 20 nci maddesinde geçen “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın” ifadesi, “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın” şeklinde değiştirilmiştir. 2) Aynı Genelgenin 23 üncü maddesinin…

Genelge 2020-25 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya yapılacak işlemler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :18723479-010.06.02 Konu   :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı GENELGE (2020/25)     7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır) Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı…

Genelge 2020-24 Serbest bölgedeki demirbaş eşyanın tamir amaçlı girişinde sözlü beyanın yeterli olduğu ile işleticinin toplu teminat verebileceği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-010.06.01                                                                                               30.09.2020 Konu   :Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat GENELGE (2020/24) İlgi      :9.11.2016 tarihli 2016/16 sayılı ve 15.5.2018 tarihli 2018/9 sayılı Genelgeler Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın…

COVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TEDBİRLER İLE İLGİLİ 2020/11 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Konu   :COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler   GENELGE 2020/11 COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve…