Genelge No: 2022/9 (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri )

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-18723479-153.18-00074312551 Konu : Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri 29.04.2022 GENELGE (2022/9) 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır.) 126 ncı maddesi kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya giden eşyaya…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…

TCMB – İhracat Genelgesi

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…

Genelge No: 2022/7 (Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları)

Sayı : E-96603261-010.06.02-00073283416 Konu : Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları 04.04.2022 / 73283416 GENELGE 2022/07 Bakanlığımıza intikal eden yazı ve olaylardan, transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında; – Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, – TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali, – Transit süre aşımlarında uygulanan idari…

Genelge No: 2022/6 (Transit Rejimi İle İlgili İşlemler konulu 2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik)

ayı :E-96603261-010.06.02-00073258275 Konu :2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik 30.03.2022 / 73258275 GENELGE (2022/6) İlgi :2012/4 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı “Transit Rejimi İle İlgili İşlemler” konulu Genelgenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) (a) ve (b) fıkralarında sayılan durumlar haricinde transit beyannamesi kapsamı eşyaya memur refakati uygulanmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde talep,…

Genelge 2022-5 TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam Dışı Yazısı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00072708220 Konu   :TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam  Dışı Yazısı   GENELGE (2022/5) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…

Genelge No: 2022/2 (Genelge-Milli Savunma Bakanlığı-KDV İstisna Belgesi )

Sayı : E-73421605-106.05-00071315669 Konu : Genelge-Milli Savunma Bakanlığı-KDV İstisna Belgesi GENELGE (2022/2) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanunu ve KDV Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından düzenlenen ve…

Genelge No: 2022/1 (Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri konulu 2021/12 sayılı Genelgede Değişiklik )

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21558579-010.06.02-000071011234

Konu : 2021/12 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
2022/1

İlgi : 25.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı “Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri” konulu Genelgenin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “31.12.2021” ibaresi “31.12.2022” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.