Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 70604630 sayılı yazısı (Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğ Uygulama Genelgesi)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDATİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ’NE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VEDENETİMİ: 2022/21) AİT UYGULAMA USUL VEESASLARI HAKKINDA GENELGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 31/12/2021 tarihli ve 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ticari…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 31.12.2021 tarihli ve 2021/25 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 31/12/2021 Sayı: 18330076/010.06/2599483 Koııu: Atık İthalatı Uygulamaları Genelgesi ATIK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ 2021/25 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu genelgenin amacı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz…

İhracat Genelgesi ) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

maç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…

Genelge 2021-33 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2022 yılında geçerli olan Satış ve Onay Bedelleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-20117910-010.06.01-00070110287 Konu   :A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri     GENELGE (2021/33 Bilindiği üzere, 148 Seri No`lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri No`lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda…

Genelge 2021-32 İhrakiye teslimlerinde EX rejim türü altında beyanname açılmasına ilişkin 2021-22 genelgede değişiklik

Sayı     :E-52707093-140.01.01-00069870331 Konu   :2021/22 Sayılı Genelgede Değişiklik       GENELGE (2021/32)     İlgi      :06.09.2021 tarihli ve 2021/22 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Kumanya ve İhrakiye Teslimleri” konulu 2021/22 Sayılı Genelgenin 7 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan “1000 rejim koduyla” ifadesi “EX rejim türü altında beyanname açılmak” şeklinde…

Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE 2021/24   Konu: Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı Cumhurbaşkanlığından: 04.12.2021 tarihli ve 31679 sayılı R.G.     Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir. Yurt içi ve yurt dışında bu…

Genelge 2021-31 Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından araç ithalatında gümrük kıymetinin tespit işlemleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-85593407-010.06.01-00069146722 Konu   :Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri GENELGE (2021/31)   Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesi; “Gümrük işlemleriyle doğrudan…

Genelge 2021-30 Muhtelif eşyanın (selenoid valf-görüntü sensörü-difüzör-stylus kalem) sınıflandırılması

Sayı     :E-17474625-010.06.01-00068908333 Konu   :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması     GENELGE (2021/30) EK :   Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe Solenoid bobin olarak adlandırılan, bobinden geçen elektrik akımı ile manyetik bir özellik kazanarak bu özellik sayesinde çeşitli makine veya cihazların bünyesinde çekici veya bırakıcı kuvvet olarak kullanılan ve bir tür elektromıknatıs olarak tanımlanan eşya. Eşya elektrik akımıyla…

Genelge 2021-29 Dahilde işleme izin kapsamında kıymetli maden ithalatı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-52707093-010.06.02-00068860672 Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.     GENELGE (2021/29)     İlgi:     a)16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge. b)25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge. 1- İlgi (a)’da kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 2- İlgi (b)’de kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek…

Genelge 2021-28 İzinli Gönderici Sınır Gümrük işlemleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-52856264-120.01.05 Konu   :İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri     GENELGE (2021/28)     İzinli gönderici uygulaması kapsamında, bir araçta birden fazla transit beyannamesi kapsamı ihracat eşyası bulunması halinde bazı durumlarda fiili ihracat gerçekleşmesine rağmen araç üzerindeki bazı transit beyannamelerinde açmaları yapılmış olan ihracat beyannamelerinin kapanmadığı, bu nedenle zaman…