Maden, Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, madenler, metaller ve orman ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi…

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak Ve Yükümlülüklerin Devri Hakkında Genelge (2023/1)

İlgili olarak bakınız: Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak Ve Yükümlülüklerin Devrine İlişkin Aşamalar Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Devir İşlemleri Hakkında İş Akış Şeması DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN BÜNYESİNDE KULLANILAN İTHAL EŞYASINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ HAKKINDA GENELGE (2023/1) BİRİNCİ BÖLÜM…

Genelge No: 2023/3 (TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu)

Sayı : E-73421605-106.05-00081572199 Konu : TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu 06.01.2023 / 81572199 GENELGE (2023/3) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu Tek Pencere Sistemi’ne…

Genelge No: 2023/1 (TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları)

Sayı : E-73421605-106.05-00081411369 Konu : Genelge-TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları GENELGE (2023/1) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin…

Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, kimya (kimyasallar ve kimyasal ürünler, plastik, kauçuk, eczacılık ürünleri vs.) ve toprak (çimento, cam, seramik ürünleri ile diğer metalik olmayan mineral ürünler) ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.…

Genelge 2022-16 Geçici ithalat ile geçici ihracat eşyasında ayniyet tespitine konu eşyalardan askıların tarifesi

14.12.2022 / 80792943

GENELGE (2022/16)

İlgi:     a) 17.11.2017 tarihli, 2017/22 sayılı Genelge.

b) 09.07.2018 tarihli, 2018/14 sayılı Genelge.

c) 29.03.2019 tarihli, 2019/9 sayılı Genelge.

İlgi (c)’de kayıtlı Genelge eki listeden “3926.90.97.90.18 (yalnızca askılar)” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu çıkarılmış, aynı listeye “3924.90.00.00.19 (yalnızca askılar) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu eklenmiştir.

06.12.2022 80683889 Dahilde işlemede pamuk polyester iplik ve kumaşlarda izin süreleri ile eşdeğer eşya izin verilmeyeceği

Bilindiği üzere; tekstil, konfeksiyon, deri ve deri mamulleri sektöründe iştigal eden firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvuruları 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, bir örneği ekte iletilen 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair…

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 08.08.2022 tarihli 77087000 sayılı yazısı (Dahilde işleme rejimi kapsamı kayda bağlı tarım ürün ihracında birlik onay miktarı ile uyumun kontrolü hk.) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 29.07.2022 tarihli 76748445 sayılı yazısı (Bazı tarım ürünlerinin DİR kapsamı ihracında ihracatçı birliklerinin Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri hk.) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel…

Genelge 2022-15 Çift kabuklu yumuşakça ithalatında yed-i emin teslim uygunsuzluk gelmesi imhası iptali ve vergilerin iadesi

GENELGE (2022/15)   Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 22.04.2022 tarihli ve 5350591sayılı yazıda; Canlı çift kabuklu yumuşakçaların ithalat koşulları ile ithalatta yürütülecek veteriner kontrollerinin “Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında yürütülmekte olduğu, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine gelen her sevkiyat için, resmi kontrollerden sorumlu veteriner hekim tarafından numune alımının…