Konu :Yatırım Teşvik Belgesinin İptali

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-010.06.02 Konu   :Yatırım Teşvik Belgesinin İptali     GENELGE (2017/13)       Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, yatırım teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya makine-teçhizatın belge kapsamından çıkartılması halinde söz konusu belge kapsamında ithal edilen eşyaya ait destek unsurlarına ilişkin olarak yapılacak işlem hakkında tereddütler hâsıl olduğu…