GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı Mükerrer R.G. MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Bölünen şirketin sertifika sahibi olması durumunda, devralan şirketin sertifikalandırılmasında bölünen şirketten devralınan…

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARAR

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARAR Karar Sayısı: 2018/11973 25.06.2018 tarih ve 30459 Sayılı Mükerrer R.G. Ekli “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/6/2018 tarihli ve 59376 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1…

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATINDA DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KARAR

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATINDA DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2018/11853 25.06.2018 tarih ve 30459 Sayılı Mükerrer R.G. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 16/5/2018 tarihli ve 34255193 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca…