Kağıtsız İhracat Uygulaması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-170.01.01 Konu   :Kağıtsız İhracat Uygulaması   06.09.2019 / 47409301 DAĞITIM YERLERİNE     İhracatta dijital gümrük projesinin uygulamasına ilişkin olarak; – Kağıt ortamında düzenlenen ihracat beyannamesine gözetim memuru tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesini teminen “Gözetim İşlemleri Ekranı” oluşturulmuştur. Bu ekranda gözetim memuru tarafından re’sen ya da muayene…