25.08.2020 56847439 İthalatı yasak olan elektronik sigara ve benzeri eşyanın transitin yasak ve veya serbest olduğu durumlar

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-120.01.06 Konu   :2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti     25.08.2020 / 56847439 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, 24.02.2020 tarihli ve 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder…