Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.09.2023 t. 32308 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’in geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/9/2023” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/22) (13.09.2023 t. 32308 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. firması tarafından yapılan, Şahin Lateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplik) ürününe yönelik bir damping soruşturması…