İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.01.2024 t. 32438 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 0802.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. “ 0802.41.00.00.00 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 0802.42.00.00.00 İstanbul Tekstil…