İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3) (3.02.2024 t. 32449 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız: Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8147) (3.02.2024 t. 32449 s. R.G.) (Diş fırçaları ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar…