İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları)* 3921.90.60.00.11 Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) 2,5 $/Kg 8208.30.00.00.00 Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına…