İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 02.11.2016 tarihli ve 19873910 sayılı yazısı (Tescil ve Onayın Birleştirilmesi – Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü)

Sayı : 76107777-166.99 Konu : Tescil ve Onayın Birleştirilmesi – Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 02.11.2016 / 19873910 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman 02.11.2016 tarihli 19825860 sayılı yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; Bakanlık Makamının 21/5/2012 tarihli ve 2012/44 sayılı Onay’ı ile uygun bulunan “Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Plam”nın 2.2 no.lu maddesi çerçevesinde;…