27.04.2020 54065740 Covid-19 nedeni ile TSE uygunluk için ibraz edilecek belgelerde geçici olarak ek sünenin 180 gün uygulanması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :24545304-553.02 Konu   :Ek Süreye İlişkin Geçici Düzenleme     27.04.2020 / 54065740 DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :21.04.2020 tarihli ve 1856 sayılı yazı. İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğinden alınan ilgi`de kayıtlı yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimindeki eşya için ibraz edilmesi talep edilen belgelerin temininde…

30.04.2020 54135513 Koruyucu önlük, maske vs eşyanın kumanya olarak tesliminde ihracat ön izin belgesinden muaf olma limitleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-140.04 Konu   :Koruyucu Önlük, Maske Vs Eşyanın Kumanya Olarak Tesliminde Ön İzin Belgesi Hk     30.04.2020 / 54135513 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)`de Değişiklik…