Genelge 2021-2 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060398669 Konu   :TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi     GENELGE (2021/2) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin…

06.01.2021 60394613 Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-85593407-156.02-00060389502 Konu   :Süs Bitkileri KDV   06.01.2021 / 60394613 DAĞITIM YERLERİNE   Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 12/11/2020 tarihli ve 12577 sayılı yazıda özetle, 0602.90.45.00.11 GTIP numaralı süs bitkileri köklü fidelerinde KDV’nin % 8 olarak uygulanması gerektiği, ancak ihracatçı firmaların süs bitkileri üretiminde kullandıkları fideleri ithal…

07.01.2021 60411165 Menşe ve Dolaşım Belgeleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-724.01.01-00060395094 Konu   :Menşe ve Dolaşım Belgeleri 07.01.2021 / 60411165 DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :15.04.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00053889533 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazıda, Bakanlık Makamından alınan 13.04.2020 tarihli Olur kapsamında, ithalat işlemlerinde ibraz edilmesi gereken A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin, bu belgeleri…

08.01.2021 ……… Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-20117910-180.05 Konu   :Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında   08.01.2021 / …………….. DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 38/1 inci maddesi “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi…

Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler

BREXIT ve Birleşik Krallık STA Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler 06 Ocak 2021 BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ile…

Çevre Bakanlığı 2020-29 İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı     :18330076/010.06/ 282390                                                                          31.12.2020 Konu   :Atık İthalatı GENELGE 2020/29 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden…

Birleşik Krallık STA 31.12.2020 / 60298504

Sayı     :E-20117910-163.99 Konu   :Birleşik Krallık STA     31.12.2020 / 60298504 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin yapılacak İşlemlere Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilmiştir.…

30.12.2020 60221855 İngiltere STA geçiş sürecinde menşe beyanı ile teminat uygulaması ve daha önce varmış olan eşyada A.TR belgesi ibraz süresi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-724.01.02 Konu   :İngiltere STA   30.12.2020 / 60221855 DAĞITIM YERLERİNE     İngiltere`nin Avrupa Birliği`nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının ardından başlayan geçiş dönemi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olup, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere üçüncü ülke olarak AB`nin ticaret…

29.12.2020 60199538 Tasnif edilmiş tekstil kırpıntı ve atıklarının DİB kapsamında ithalatı ile ÇKP tahsilatı ve yükümlü beyanının esas olduğu

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :E-98353802-000 Konu   :Çevre Katkı Payı     29.12.2020 / 60199538 DAĞITIM YERLERİNE     İlgi:     a) 24.12.2020 tarihli ve E-43621523-205-00060094311 sayılı yazınız. b) 28.12.2020 tarihli ve E-65587398-205-00060159478 sayılı yazınız. İlgi`de kayıtlı yazıda, 3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ kapsamında…

09.12.2020 59655817 Potansiyel vergi numarasına sahip serbest bölgelerde yerleşik firmaların sözlü beyanlarda e-teminat kullanabilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-52707093-106.01.05 Konu   :2020/24 Sayılı Genelge-Teminat   09.12.2020 / 59655817 DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :05.10.2020 tarihli ve E-52707093-010.06.02-00057833979 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemler…