Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 4517

Karar Sayısı : 4517

30.09.2021 tarih ve 31614 sayılı R.G.

 

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-6.pdf

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 4481 08.09.2021 tarih ve 31592 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-5.pdf

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 4560

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 4560 01.10.2021 tarih ve 31615 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı…

Genelge 2021-21 ATA Karnesi kapsamı geçici ithalat eşyasının kısım kısım getirilmesindeki kısıtlamanın kaldırıldığı (2011-26 değişikliği)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-72093537-010.06.02- Konu   :ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın             Yeniden İhracı     GENELGE (2021/21)     İlgi      :27.04.2011 tarihli ve 2011/26 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgenin 3 üncü paragrafında yer alan “Bu çerçevede kısım kısım geçici ithal edilen eşyanın takibi, işlemlerin aynı gümrük idaresinden yapılması ile mümkün olabileceğinden, bu…

DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 4393 20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı R.G. Ekli “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve…

DUVAR KAĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 4247 10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı R.G. Ekli “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar`ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA HERSEK ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Karar Sayısı: 4161 25.06.2021 tarih ve 31522 sayılı Mükerrer R.G.

2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7310 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.   İçindekiler Dibace Fasıl I             :Genel Tanımlar ve Başlangıç Hükümleri Fasıl II                        :Mal Ticareti Fasıl III          :Hizmet Ticareti…

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 4106 22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210622-18.pdf

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 4107 22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210622-19.pdf

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı kanunun 16 inci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210613-18.pdf