İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7543) (31.08.2023 t. 32295 s. R.G.)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına – ekli I sayılı listede yer alan ve ekli (1) sayılı tabloda GTİP leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergileri uygulanır; – II sayılı listede yer alan eşyanın ekli (2) sayılı tabloda GTİP leri belirtilen eşya hariç olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının…

26.07.2023 87525740 Baskı ve yazı kağıtları ile bu nitelikte olmayanlara ilişkin KDV oranları

İlgi      :Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 02.05.2023 tarihli 84649421 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda; 4802.61.15.00.00 GTİP`li eşya için uygulanacak KDV oranı konusunda tereddüt hasıl olduğu bildirilmiştir. Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar eki (II) Sayılı Listenin 13 ncü maddesinde “…48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının tesliminin…

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7404 27.07.2023 Tarih ve 32261 Sayılı R.G. Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince…

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7403 27.07.2023 Tarih ve 32261 Sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 31/12/2020…

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346) (7.07.2023 t. 32241 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7346 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 6 Temmuz 2023 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve…

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7318

22.06.2023 Tarih ve 32229 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 ncı ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230622-13.pdf

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(Karar Sayısı: 7319 22.06.2023 Tarih ve 32229 Sayılı R.G. Ekli “Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7443…

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 7286

Karar Sayısı: 7286 12.05.2023 Tarih ve 32188 Mükerrer R.G. 29 Mart 2022 tarihinde Taşkent’te imzalanan ve 7443 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir. Dibace Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti (bundan sonra birarada…

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167) (25.04.2023 t. 32171 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7167 Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 24 Nisan 2023 İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087) (14.04.2023 t. 32163 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7087 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 13 Nisan 2023 İTHALATTA…