3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN KANUNİ FAİZ ORANININ, 1/6/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YILLIK %24 OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına mezkûr Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %4,5 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8484

21.05.2024 Tarih ve 32552 Sayılı R.G.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) İTHALAT KONTROL SİSTEMİNE DUYURU METNİ VE “SIK SORULAN SORULAR (SSS) BELGESİ”

Avrupa Birliği’nin (AB) İthalat Kontrol Sistemine (ICS2) ilişkin olarak hazırlanan “Duyuru Metni” ve bu metne ek olarak “Sık Sorulan Sorular (SSS) Belgesi” ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Devamı için: https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/avrupa-birliginin-ab-ithalat-kontrol-sistemine-duyuru-metni-ve-sik-sorulan-sorular-sss-belgesi

06.05.2024 96138972 Muafiyet fazlası cep telefonlarının ceza uygulanarak yolcuya tesliminin bundan böyle mümkün olmadığı

Sayı     :E-18723479-153.16 Konu   :Muafiyet Fazlası Cep Telefonları 06.05.2024 / 96138972 İlgi      :03.02.2017 tarihli ve E-18723479-153.16-00022386408 sayılı yazımız İlgide kayıtlı yazımızda, ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun gümrük vergilerinin Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince iki katı olarak tahsil edilip yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın, 2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin…

05.05.2024 96458307 AB ye sunulan 1 Mayıs öncesi düzenlenen A.TR lerde ıslak imza olmayanların da kabul edileceği

Sayı     :E-16934678-180.01 Konu   :A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Avrupa Komisyonu’ndan alınan 2 Mayıs 2024 tarihli ve 3217940 sayılı bir örneği ekli yazıda, Komisyon’un A.TR Dolaşım Belgelerinde ıslak imza yerine QR kod bulunmasını hukuki ve teknik açıdan değerlendireceği, bu değerlendirme sonuçlanıncaya kadar Türk Gümrük İdaresi’nin elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine 1 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak…

İSRAİL’E İHRACAT KISITLAMASI

srail’in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Devamı…

İsrail’e İhracat Kısıtlaması

Aşağıda belirtilen ürünlerin İSRAİLE ihracatı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim. EK:   İSRAİL’E İHRACATI KISITLANAN ÜRÜN GRUPLARI Alüminyum Profiller Alüminyum Teller Boyalar Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller Beton Mikserleri Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları Çelik Filmaşin Çelik Kaplar ve Depolar Çelik Köprü Aksamı Çelik Kuleler Çelik Profiller Çimento Çimentodan, Betondan veya…

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8303)

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 5 5 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.…

Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Bakanlığımıza Bildirimde Bulunan Ülkeler. 01.04.2024

Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Bildirimde Bulunan Ülkeler Listesine KENYA eklenmiş KATAR çıkartılmıştırElektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Bakanlığımıza Bildirimde Bulunan Ülkeler. 01.04.2024 11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin 5 inci maddesi uyarınca, menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenleyen ülkelerin…