01.08.2022 76877282 Form A Belgesinin geçerliliği ile kayıtlı ihracatçı REX beyanıyla GTS den faydalanılabileceği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-180.03- Konu   :Form-A Menşe Belgelerinin Geçerliliği  (Bangladeş, Filipinler, Kamboçya,  Kırgızistan,  Nijerya, Özbekistan, Senegal,  Uganda, Vanuatu) 01.08.2022 / 76877282 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 16 Haziran 2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi)…

Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdareleri

ayıtlı İhracatçı Sistemine (REX – Registered Exporter System) kaydolarak REX numarası almak ve 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında menşe beyanı düzenlemek isteyen ihracatçılarımızın başvurularını alma hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz yetkilidir. Aynı…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902) (28.07.2022 t. 31906 s. R.G.)

Karar Sayısı: 5902 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 27 Temmuz 2022 İTHALATTA…

Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 5880

Karar Sayısı: 5880 27.07.2022 tarih ve 31905 sayılı R.G. Ekli “Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri…

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 29.06.2022 tarihli ve E-64597866-130[28]-10822 sayılı Özelgesi (Tıbbi cihaz ve aksamlarında KDV oranı)

Sayı : E-64597866-130[28]-10822 Konu : Tıbbi cihaz ve aksamlarında KDV oranı İlgi : 11/4/2022 tarihli özelge talep formlarınız. İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, ilaç sektöründe faaliyette bulunan Şirketinizin aynı zamanda “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “In Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamında tıbbi cihaz ve yedek parçaları da ithal ettiği, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; -3304.99.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında…

19.06.2022 75689143 Eşyanın küçük çuvaldan büyük çuvala aktarılması ya da dökme hale getirilmesinin elleçleme olduğu hakkında

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-40216608-131.04 Konu   :Elleçleme İşlemleri     19.06.2022 / 75689143 DAĞITIM YERLERİNE     Genel Müdürlüğümüze intikal eden hususlardan, antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, küçük çuvallardan büyük (big-bag) çuvallara konulmak suretiyle veya eşyanın mevcut olduğu (bigbag) kaplarından çıkarılarak dökme hale getirmek suretiyle elleçleme izni talepleri ile alakalı olarak; 4458 Sayılı Gümrük…

16.05.2022 74689512 TEV hesaplamasında ithal ülke belirlenirken ithalatta beyan edilen menşe ülkenin esas alınması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı     :E-88364507-451.01 Konu   :AB Ortak Gümrük Tarifesi 16.05.2022 / 74689512 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası “Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal…

10.01.2022 70845562 ÖTV den hariç tutulan gıda müstahzarlarının GTİp inin değişmesinde yine ÖTV ye tabi olmayacağı

Sayı     :E-17474625-162.01-000 Konu   :Tıbbi Amaçlı Olan Mamalar ve Enteral Beslenme Ürünleri     10.01.2022 / 70845562 DAĞITIM YERLERİNE     Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan, “yalnız tıbbi amaçlı mama ve enteral beslenme ürünü” olarak tanımlanan sıvı formdaki eşyaların, 21.06 veya 22.02 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmasına ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı (1. Mükerrer)…

Fas’ın Türkiye Menşeli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine Uyguladığı İlave Vergi Hakkında

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak; ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) “Geçici Uyum Önlemleri” başlıklı 17. maddesine dayanarak, Fas tarafından 9 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe konulan ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan, ülkemizden ithalatı gerçekleştirilen bazı hazır…