Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (7.10.2023 t. 32332 s. R.G.)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu…

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550) (7.10.2023 t. 32332 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:  MADDE 1- 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı bölümün (e) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. “9- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/30) (7.10.2023 t. 32332 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Bando Kayış San. ve Tic. (Türkiye) A.Ş. tarafından yapılan ve V Kayışı Lastik Sanayi Limited Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4010.32 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180…