06.05.2024 96138972 Muafiyet fazlası cep telefonlarının ceza uygulanarak yolcuya tesliminin bundan böyle mümkün olmadığı

Sayı     :E-18723479-153.16 Konu   :Muafiyet Fazlası Cep Telefonları 06.05.2024 / 96138972 İlgi      :03.02.2017 tarihli ve E-18723479-153.16-00022386408 sayılı yazımız İlgide kayıtlı yazımızda, ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun gümrük vergilerinin Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince iki katı olarak tahsil edilip yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın, 2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin…