Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550) (7.10.2023 t. 32332 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:  MADDE 1- 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı bölümün (e) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. “9- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/30) (7.10.2023 t. 32332 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Bando Kayış San. ve Tic. (Türkiye) A.Ş. tarafından yapılan ve V Kayışı Lastik Sanayi Limited Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4010.32 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180…

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/31) (20.09.2023 t. 32315 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)’nin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Ek-1’deki listede yer alan eşyanın; savunma sanayinde, ısıl işlem gerçekleşmeyen üretimde girdi olarak filtrasyonda ya da laboratuvarlarda…

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) (15.09.2023 t. 32310 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 13/4/2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/26) (15.09.2023 t. 32310 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 26/3/2022 tarihli ve 31790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/10) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının…

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.09.2023 t. 32308 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’in geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/9/2023” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/22) (13.09.2023 t. 32308 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. firması tarafından yapılan, Şahin Lateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplik) ürününe yönelik bir damping soruşturması…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/24) (2.09.2023 t. 32297 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Kümaş Manyezit İşletmeleri Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş., Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş., Haznedar Durer Refrakter Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refraktör Makina San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk…

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7540) (1.09.2023 t. 32296 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7540 Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve…

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (1.09.2023 t. 32296 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in EK-I-A, EK-I-B, EK-II-A, EK-II-B, EK-III-A ve EK-III-B sayılı listeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Ekleri için…