İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/8) (29.05.2023 t. 32205 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. Sıra No G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 1 6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar 4…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/3)

Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) ile açılan korunma önlemi…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/2)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “Diğerleri” şeklinde tanımlanan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 12/11/2020 tarihli ve 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

icaret Bakanlığından: 11.05.2023 Tarih ve 32187 Sayılı R.G: MADDE 1- 8/9/2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/29)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki “Far Eastern Textile Ltd.” ibaresi “Far Eastern New Century Corporation” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/19)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Granitaş Granit Sanayi ve Paz. A.Ş. ve Granitürk İnşaat Maden Nakliye Turizm Akaryakıt Kömür Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve diğer yerli üreticiler Omsan Mermer San. ve Tic A.Ş., İz Granit Madencilik Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,  Dofa Yapı ve Yapı Malzemeleri…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/18)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Ferel Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve diğer yerli üreticiler Erta Elekromekanik İmalat San. ve Tic. A.Ş. ve Termal Elektronik ve Devre Elemanları San Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)”…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/17)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Taşköprü Tarım Hayvancılık Ürünleri Tekstil Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Erapan Orman Ürünleri Ltd. Şti., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Petek Kontrplak San.…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 11.05.2023 Tarih ve 32187 Sayılı R.G.  MADDE 1- 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gözetim uygulaması 6802.23, 6802.93 ve 6802.99 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın CIF kıymeti 500 ABD Doları/ton (brüt ağırlık)`un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin…

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; a) Cezayı veren birim: İdari para cezası vermeye…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 114)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 191)

MADDE 1- 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ozon tabakasını incelten maddelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve florlu sera gazlarının” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları ihtisas gümrüğü…