Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/10) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret ve…

Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/8) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret ve…

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli 84205121 sayılı yazısı (2023/9 Sayılı Tebliğ eki…

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/7) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesinin 22.09.2023 tarihli 89265614 sayılı yazısı (Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83778967 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79561210 sayılı yazısı (Konşimento tarihinden sonra düzenlenen test…

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/6) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının 05.05.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı Genelgesi (Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında Genelge) Genelge No: 2023/10 (1097 kodlu TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi (İthalat)) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2023 tarihli ve 84723646 sayılı yazısı (Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin 10 Mayıs 2023 tarihine kadar aranılmaması) Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesinin 08.03.2023…

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.06.2023 tarihli 86538864 sayılı yazısı (Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Ürünlerin Bitki Sağlığı Kontrolünün Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş Noktasında Yapılması) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 10.04.2023 tarihli ve 84404379 sayılı yazısı (MIP-Geçici Depolama Alanlarının(TOKİ Saha ve TER-2 Sahanın) Liman Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği…

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/4) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği (3.02.2023 t. 32093 s. R.G.) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 21.10.2022 tarihli 79318033 sayılı yazısı (Tramadol Cinsi Eşya Tespitlerinde Uygulanacak İşlemler) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79561210 sayılı yazısı (Konşimento tarihinden sonra düzenlenen test raporları) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.06.2022 tarihli 75444466 sayılı yazısı (TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans…

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.09.2023 tarihli 88574967 sayılı yazısı (3 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği – İthalat Kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine Girişinde Yapılması) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.05.2023 tarihli 85422833 sayılı yazısı (63.10 GTP’li Eşyanın İthalatı Hk) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83778967 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı) Kimya ve Toprak…

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. (3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen…

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. (3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı…