THALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3)

Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 26/1/2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) ile açılan korunma önlemi…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28) (18.10.2022 t. 31987 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/30) (12.10.2022 t. 31981 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş tarafından, Yunanistan Cumhuriyeti (Yunanistan) menşeli 7411.10.10.00.11, 7411.10.10.00.12, 7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme…

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 06.10.2022 tarihli 78717682 sayılı yazısı (D-3 Kodlu DİİB’ler/E-Arşiv Fatura)

Sayı : E-88364507-451.01 Konu : D-3 Kodlu DİİB’ler/E-Arşiv Fatura 06.10.2022 / 78717682 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza vaki müracaatlarda, e-Arşiv faturalarda sehven D-3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) bilgisine yer verilmediği veya yanlış DİİB bilgisine yer verildiği hallerde bahse konu e-Arşiv faturaları üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılıp yapılamayacağı, DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında bu faturaların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin görüş…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/25) (8.10.2022 t. 31977 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/33) ile Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/26) (8.10.2022 t. 31977 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/24) (5.10.2022 t. 31974 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/32) ile Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”,…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2007-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1- 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet) 8517.18.00.00.19 Diğerleri 35 8517.71.00.00.00 Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar) 5 8517.79.00.00.00 Diğerleri (Yalnızca telefon…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli 78355622 sayılı yazısı (Sonradan Kontrol)

İlgi :07.07.2022 tarihli ve 76278047 sayılı yazı. İlgi’de kayıtlı yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Bu denetimler…

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.09.2022 t. 31963 s. R.G.)

MADDE 1- 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “ı) Tıbbi çayları, i) Aromaterapide kullanılan tıbbi ürünleri,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Beşeri tıbbi ürün” ibaresi “Beşeri tıbbi ürün (ilaç)” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (v) ve (çç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “v) Ortak…