İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/3)

Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) ile açılan korunma önlemi…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/2)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “Diğerleri” şeklinde tanımlanan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 12/11/2020 tarihli ve 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

icaret Bakanlığından: 11.05.2023 Tarih ve 32187 Sayılı R.G: MADDE 1- 8/9/2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/29)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki “Far Eastern Textile Ltd.” ibaresi “Far Eastern New Century Corporation” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/19)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Granitaş Granit Sanayi ve Paz. A.Ş. ve Granitürk İnşaat Maden Nakliye Turizm Akaryakıt Kömür Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve diğer yerli üreticiler Omsan Mermer San. ve Tic A.Ş., İz Granit Madencilik Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,  Dofa Yapı ve Yapı Malzemeleri…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/18)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Ferel Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve diğer yerli üreticiler Erta Elekromekanik İmalat San. ve Tic. A.Ş. ve Termal Elektronik ve Devre Elemanları San Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)”…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/17)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Taşköprü Tarım Hayvancılık Ürünleri Tekstil Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Erapan Orman Ürünleri Ltd. Şti., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Petek Kontrplak San.…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 11.05.2023 Tarih ve 32187 Sayılı R.G.  MADDE 1- 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gözetim uygulaması 6802.23, 6802.93 ve 6802.99 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın CIF kıymeti 500 ABD Doları/ton (brüt ağırlık)`un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin…

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; a) Cezayı veren birim: İdari para cezası vermeye…

KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: 08.05.2023 Tarih ve 32184 Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak üzere, piyasada bulundurulan kozmetik ürünlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kozmetik ürünleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yutulması, solunması, enjekte edilmesi veya insan vücudunun içine yerleştirilmesi amaçlanan madde veya…

AB Dış İlişkiler 2023-01 A.TR menşe ispat ve menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolüne ilişkin iç genelge

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-010.06.01 Konu   :A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe İspat Belgeleri ve Menşe Şahadetnamelerinin Sonradan Kontrolüne İlişkin İşlemler 02.05.2023 / 84560014 İÇ GENELGE (2023/01) 11.4.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nde (Tebliğ) A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin kabulü, vize…