Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı- 8690)

Ekli “Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun…

Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı-8693)

Ekli “Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. Kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı-8689)

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.…

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı-8688)

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 31/12/2020 ve 3350…

Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8651)

Ekli “Kâğıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 neı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. Kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/7)

 Ticaret Bakanlığından:28.06.2024 Tarih ve 32586 Sayılı R.G Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir. Soruşturma MADDE 2- (1) Soruşturma kapsamında…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/20)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan ve Trinox Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12,…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/21)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri” eşya tanımlı “kalayla…

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2024/2)

Ticaret Bakanlığından:14.06.2024 Tarih ve 32576 Sayılı R.G.  MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, bu fıkranın…

Genelge 2024-09 Türkiyede serbest dolaşımda olan eşyanın serbest bölgeden olduğu gibi veya üretimde kullanılarak tekrar ithalatı

Sayı     :E-40216608-010.06.01-00097811729 Konu   :Türkiye’de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali     GENELGE (2024/09)     3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; yer ve sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenmiş, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak…