Genelge 2024-07 Tekstüre işlemlerinden geçmemiş biokomponent ipliklerin tarife sınıflandırması

Sayı     :E-17474625-162.01-00095741349 Konu   :Bikomponent İplikler GENELGE (2024/07) İlgi      :2017/18 sayılı Genelge. Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bikomponent ipliklerin (iki farklı çekimdeki iplik) sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı, bazı gümrük idarelerince söz konusu ipliklerin tekstüre iplik olarak değerlendirilmesi nedeniyle ihtilaflar oluştuğu ve davaların idare aleyhine sonuçlandığı müşaade edilmiştir. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) eki 5402.31 ila 5402.39…

İSRAİL’E İHRACAT KISITLAMASI

srail’in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Devamı…

İsrail’e İhracat Kısıtlaması

Aşağıda belirtilen ürünlerin İSRAİLE ihracatı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim. EK:   İSRAİL’E İHRACATI KISITLANAN ÜRÜN GRUPLARI Alüminyum Profiller Alüminyum Teller Boyalar Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller Beton Mikserleri Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları Çelik Filmaşin Çelik Kaplar ve Depolar Çelik Köprü Aksamı Çelik Kuleler Çelik Profiller Çimento Çimentodan, Betondan veya…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/4)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) 2915.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Etil Asetat” tanımlı ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Ön inceleme MADDE…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/13)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan ve Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş. ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi Tic. A.Ş. firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, İtalyan Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/11)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 8/4/2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/13) ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) ithalatına yönelik olarak…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/12)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 12/10/2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30) ile Yunanistan Cumhuriyeti menşeli “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan…

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8303)

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 5 5 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.…

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 04.04.2024 Tarih ve 32510 Sayılı R.G. MADDE 1- 23/2/2018  tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Sadece organik tarımda kullanılmak üzere Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan ürünler kullanılarak üretilen yumuşak fosfat kayası içerikli ürünlere…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/14)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.51, 7208.52, 7225.99 ve 7208.90.80 gümrük tarife pozisyonları ile 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rulo halinde olmayan…