Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/20) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.) İlgili olarak bakınız :

İlgili olarak bakınız : Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79561210 sayılı yazısı (Konşimento tarihinden sonra düzenlenen test raporları) Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu…

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/19) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız : Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79561210 sayılı yazısı (Konşimento tarihinden sonra düzenlenen test raporları) Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (10.07.2010 t. 27637 s. R.G.)   Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta Ek-1’de yer alan ürünlerin…

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/18) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret ve…

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/16) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız : Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret…

Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan yönetmelikler ve standartlar kapsamında olan, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmeliklere veya standartlara uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. (3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca…

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/15) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret ve…

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız : Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret…

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/13) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen…

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/11) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret ve…

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/12) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı yazısı (TAREKS/Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2023 tarihli 87284866 sayılı yazısı (ÜGD ye tabi ürünlerin etiket elleçlemesi taleplerinin TSE görüsü ile değerlendirilmesi hk) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli 79959879 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Ret ve…