Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2023 tarihli 82985653 sayılı yazısı (Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5))

Sayı : E-20117910-116[GGM-5]-00082985653 Konu : Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5) 21.02.2023 / 82985653 DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2023 tarihli ve E-21817801-609-8487851 sayılı yazısı ve Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.01.2023 tarihli ve 81844112 sayılı yazısında özetle, “Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat…

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörlüğünün 14.02.2023 tarihli 15167 sayılı yazısı (Mal Mukabili Ödeme Şekli İle Gerçekleştirilen Altın İthalatı Hakkında Duyuru)

Sayı : E-18454353-100.04.02-15167 Konu : Mal Mukabili Ödeme Şekli İle Gerçekleştirilen Altın İthalatı Hakkında Duyuru 14.02.2023 / 15167 DAĞITIM YERLERİNE Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin (a) bendi ve 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türk Parası…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.02.2023 tarihli 82812130 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA )

Sayı : E-16934678-180.99-00082812130 Konu : Birleşik Krallık STA 15.02.2023/ 82812130 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE (Hacımimi Mahallesi Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat:1-2-3 34425 Tophane/İstanbul) İlgi : 30.12.2022 tarihli ve 2022/6011-BU sayılı dilekçeniz. Bilindiği üzere, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında yapılan tercihli tarife taleplerinin 1/1/2021 – 13/4/2021 tarihleri arası için 25/5/2021 tarihli ve 31491…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.02.2023 tarihli 82812130 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA )

Sayı : E-16934678-180.99-00082812130 Konu : Birleşik Krallık STA 15.02.2023/ 82812130 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE (Hacımimi Mahallesi Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat:1-2-3 34425 Tophane/İstanbul) İlgi : 30.12.2022 tarihli ve 2022/6011-BU sayılı dilekçeniz. Bilindiği üzere, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında yapılan tercihli tarife taleplerinin 1/1/2021 – 13/4/2021 tarihleri arası için 25/5/2021 tarihli ve 31491…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.02.2023 tarihli 82736160 sayılı yazısı (Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-75705452-010.07.01-00082736160 Konu : Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk 13.02.2023/ 82736160 DAĞITIM YERLERİNE 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanı itibarıyla düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesi; “(1)…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.02.2023 tarihli 82736160 sayılı yazısı (Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-75705452-010.07.01-00082736160 Konu : Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk 13.02.2023/ 82736160 DAĞITIM YERLERİNE 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanı itibarıyla düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesi; “(1)…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 10.02.2023 tarihli 82652974 sayılı yazısı (İthalat Denetimleri)

Sayı : E-24545304-554.01.01-00082652974 Konu : İthalat Denetimleri 10.02.2023 / 82652974 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ İlgi : 07.02.2023 tarihli yazınız. İlgi’de kayıtlı yazınızda, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından denetime yönlendirilen ürünlerin fiziki olarak kontrol edilmesinin denetim işlemlerinin süresini uzattığı ifade edilerek durumun Bakanlığımızca yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Bilindiği üzere, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler…

Genelge No: 2023/6 (TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge)

Sayı : E-73421605-106.05-00082526513 Konu : TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge 08.02.2023 / 82526513 GENELGE (2023/6) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.02.2023 tarihli 82489000 sayılı yazısı (2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde)

Sayı:E-52707093-132.99- Konu :2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde 02.02.2023 / 82489000 DAĞITIM YERLERİNE 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne aşağıdaki geçici 37’inci madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin…