İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/20)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/20) Ekonomi Bakanlığından: 04.08.2017 tarihli ve 30144 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 5)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 5) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1)…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı R.G.  BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler  BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak üzere, eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi…

Yabancı Plakalı Taşıtlar

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :44873033-120.01.05 Konu   :Yabancı Plakalı Taşıtlar       28.07.2017 / 26905936 DAĞITIM YERLERİNE       İlgi      :21.03.2013 tarih ve 05706 sayılı yazımız. Bilindiği üzere 31.12.2010 tarihli 5.Mükerrer 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri) 53 üncü maddesinde, “Gümrük…

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

  BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2017/10589 29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı R.G. Ekli “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/7/2017 tarihli ve 69224 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2…

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

  CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2017/10604 29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı R.G. Ekli “Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/7/2017 tarihli ve 69215 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/10439

  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/10439 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı R.G. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 31/5/2017 tarihli ve 58761 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/10476

  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/10476 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı R.G. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/4/2017 tarihli ve 40067 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

  İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:28.07.2017 tarihli ve 30137 sayılı R.G. MADDE 1 – 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘’ GTP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti ( ABD…

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3)

  İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından:28.07.2017 tarihli ve 30137 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın İran İslam Cumhuriyeti…