Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53796957 sayılı yazısı (3924 GTİP inde (Plastikten Bebek Malzemeleri) Yer Alan Eşyanın Uygunluk Denetimi)

T.C. TİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-116 Konu : 3924 GTİP’inde (Plasitkten Bebek Malzemeleri) Yer Alan Eşyanın Uygunluk Denetimi 09.04.2020 / 53796957 DAĞITIMYERLERİNE Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 08.04.2020 tarihli ve 53756181 sayılı yazısında özetle 3924 GTİP’inde bulunan biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emziklerin ithalat denetimleri 2020/12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53791178 sayılı yazısı (Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53791178 sayılı yazısı (Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-140.04 Konu : Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk 09.04.2020 / 53791178 DAĞITIM YERLERİNE İhracat Genel Müdürlüğü`nden alınan 09.04.2020 tarihli ve 53766465 sayılı yazıda; 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara…

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.04.2020 tarihli ve 1124022 sayılı yazısı (Limon İhracatında Ön İzin Belgesi Düzenlenmemesi Hk.)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ÇOK İVEDİ Sayı : 94904223-320.03.03-E.1124022 Konu : Limon İhracatında Ön İzin Belgesi Düzenlenmemesi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2020 tarih ve E.1111623 sayılı yazısı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün taze limon ihracatıyla ilgili yazısında; “İç piyasada arz güvenliğinin sağlanması, limon…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (11.04.2020 t. 31096 s. R.G.)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (11.04.2020 t. 31096 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/4/2020 tarihli ve 2394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife…

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2394) (11.04.2020 t. 31096 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (11.04.2020 t. 31096 s. R.G.)(Tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları) Karar Sayısı: 2394 Ekli “Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53796863 sayılı yazısı (KKDF Transfer Bildirim Formları hk. Hk.)

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-156.06 Konu :KKDF “Transfer Bildirim Formları” 09.04.2020 / 53796863 DAĞITIM YERLERİNE Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu`nun (KKDF) tahsilinde aynı fatura muhteviyatı bir antrepo beyannamesi eşyalar için tek bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi sunulması yerine, ödeme şekillerinin KKDF’ye tabi olan ve olmayan eşyalara göre farklılaştırılarak iki…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6) Ticaret Bakanlığından: 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kösele San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve…

LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7)

LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7) Ticaret Bakanlığından: 07.04.2020 tarih ve 31092 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyanın ihracatının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Ön…

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağı

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağıT.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :Genelge-TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı   GENELGE (2020/09) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek…

06.04.2020 53684525 Elektrik motorlu taşıtlara mahsus ve-veya kapasitesi buna yeten akümülatörlerin ÖTV tabi olduğu diğerlerinin olmadığı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-100 Konu   :85.07 Tarife Pozisyonundaki Eşyanın ÖTV`si       06.04.2020 / 53684525 DAĞITIM YERLERİNE     İlgi:     a) Ege GDTBM`nin 24.12.2019 tarihli, 50671915 sayılı yazısı. b) Ege GDTBM`nin 16.03.2020 tarihli, 53238220 sayılı yazısı. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazılarda ve birer örneği…