LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7)

LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7) Ticaret Bakanlığından: 07.04.2020 tarih ve 31092 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyanın ihracatının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Ön…

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağı

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağıT.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :Genelge-TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı   GENELGE (2020/09) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek…

06.04.2020 53684525 Elektrik motorlu taşıtlara mahsus ve-veya kapasitesi buna yeten akümülatörlerin ÖTV tabi olduğu diğerlerinin olmadığı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-100 Konu   :85.07 Tarife Pozisyonundaki Eşyanın ÖTV`si       06.04.2020 / 53684525 DAĞITIM YERLERİNE     İlgi:     a) Ege GDTBM`nin 24.12.2019 tarihli, 50671915 sayılı yazısı. b) Ege GDTBM`nin 16.03.2020 tarihli, 53238220 sayılı yazısı. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazılarda ve birer örneği…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) (03.04.2020 t. 30818 s. R.G.)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) (03.04.2020 t. 30818 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/3/2020 tarihli ve 2281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve…

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (03.04.2020 t. 31088 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çeltik ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/4/2020 tarihli ve 2349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı…

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349) (03.04.2020 t. 31088 s. R.G.)

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349) (03.04.2020 t. 31088 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2349 Ekli “Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55…

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348) (03.04.2020 t. 31088 s. R.G.)

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2348 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 2 Nisan 2020 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR…

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler başlıklı Ek-3’ün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3-Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca…

Genelge No: 2020/7 (Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 18723479-153.16 Konu : Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti GENELGE (2020/7) İlgi: 03.05.2019 tarihli ve 43989855 sayılı yazımız. 25.02.2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.) MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “G.T.İ.P. Eşya Tanımı CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton*) 1204.00.90.00.00 Diğerleri 1.200 1205.10.90.00.00 Diğerleri 1.000…