Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.01.2017 tarihli 21808596 sayılı tasarruflu yazısı (KDV Kanununu 13-ı istisna kapsamında yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin KDV oranları)

    .C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.02 Konu : KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması 13.01.2017 / 21808596 DAĞITIM YERLERİNE İLGİ: a) Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli ve 56457631-155.99/14664997 sayılı yazısı. b) 04/11/2016 tarihli ve 19905597 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazılar konusu 3065 sayılı KDV Kanununun…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (12.01.2017 t. 29946 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861…

Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar- 2016/9595 (11.01.2017 t. 29945 s. R.G.)

  Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar- 2016/9595 (11.01.2017 t. 29945 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9595 Ekli “Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/12/2016 tarihli ve 130975 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,…

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2017 tarihli ve 21696180 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 52856264-235 Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemi 10.01.2017 / 21696180 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında, limanlara giriş ve çıkış yapan araç ve konteyner bilgilerinin elektronik ortamda kayda alınması gerekmektedir. Ancak sistem üzerinden yapılan kontrollerde…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarihli 21529427 sayılı tasarruflu yazısı (2016/8 sayılı Dahilde işleme rejimi kapsamı beyannamelerde düzeltme talepleri hk)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 41208501-132.99 Konu : 2016/8 Sayılı Genelgenin Uygulanması Hk. 05.01.2017 / 21529427 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, “Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme” konulu 2016/8 sayılı Genelge 8/6/2016 tarih ve 16608169 barkod numaralı yazımızla tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmiştir. Ancak, Genelge konusuna ilişkin olarak,…

Genelge No: 2017/1 (Takas İşlemleri – KKDF)

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri – KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 12 numaralı bendinde Takas,…

Yurt dışından vergisiz siparişlere 30 avro sınıri 2016/9616 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar **Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki gümrük muafiyet bedeli 75 Euro dan 30 Euro ya düşürüldü.**

    Karar Sayısı : 2016/9616 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 20395002 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre,…

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar – 2016/9663 (2011/2203 sayılı Kararda Ek I tabloda yer alan 6110.12 gtip i de ilave gümrük vergisi kapsamına alınmıştır.

Karar Sayısı : 2016/9663 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/12/2016 tarihli ve 134142 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun…

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2017 Yılı Tarife Cetveli ) (gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri, gümrük tarife istatistik pozisyonları, tarife yorum kuralları, tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar…)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli – 2016/9645 (2017 Yılı Tarife Cetveli ) Karar Sayısı : 2016/ Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 9/12/2016 tarihli ve 20905591 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli…

İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve…