DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2017/10973 26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/8/2017 tarihli ve 86578 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli…

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:25.11.2017 tarihli ve 30251 sayılı R.G. MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “(1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu…

Ordino Hk.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :40216608-102.99 Konu   :Ordino Hk. 23.11.2017 / 29799029 DAĞITIM YERLERİNE   Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında bazı gümrük müdürlüklerince ordino talep edildiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliği’nin, “Eşyanın teslimi” başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/27)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/27) Ekonomi Bakanlığından: 23.11.2017 tarihli ve 30249 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi ile Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti…

2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-010.06.01 Konu   :2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik   GENELGE (2017/21)     İlgi: 24/12/2013 tarihli ve 2013/54 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgenin “Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın daha sonra aynı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenilmesi halinde işlemler, transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecektir.”…

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti GENELGE (2017/22)   İlgi: 18.04.2012 tarihli ve 2012/12 sayılı Genelge. Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak, hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilecek ve ihraç edildiği şekliyle geri gelmek…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/10796 22.11.2017 tarih ve 30248 sayılı R.G. 20/12/1995 talihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2017 tarihli ve 85522 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/10798 22.11.2017 tarih ve 30248 sayılı R.G. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/9/2017 tarihli ve 90068 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986…

İRAN MENŞELİ POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

İRAN MENŞELİ POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 2017/10799 22.11.2017 tarih ve 30248 sayılı R.G. Ekli “İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/9/2017 tarihli ve 92349 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/10901 22.11.2017 tarih ve 30248 sayılı R.G. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/9/2017 tarihli ve 100678 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986…