İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2430 (20/4/2020 TARİHLİ VE 2430 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR )

Karar Sayısı: 2430 21.04.2020 tarih ve 31106 sayılı R.G. Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976…

12/9/2011 Tarihli ve 2011/2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2425) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2425 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53931795 sayılı yazısı (Teminat Mektubu İşlemleri Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-157.01 Konu :Teminat Mektubu İşlemleri Hk. 17.04.2020 / 53931795 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere 9 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlanmıştır. Söz konusu mektuplara ilişkin işlemler (e-teminat mektuplarının kabulünden iade sürecine kadar olan tüm…

72 nci fasıl gtiplerinden bazılarının ithalatında uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlenmiştir.İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2423) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2423) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.) Karar Sayısı: 2423 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri…

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.) Karar Sayısı: 2424 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri…

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2422) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2422) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.) Karar Sayısı: 2422 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri…

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2421) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2421) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.) Karar Sayısı: 2421 Ekli “Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci,…

Elektronik Ortamda Düzenlenen Form-A Menşe Belgesi Hakkında Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan talimat gereği ihracata konu eşya için düzenlenecek Form A Menşe Belgesinin onaylanması usulüne ilişkin değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu belgenin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği belirtilerek, Form A Menşe Belgesinin Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.04.2020 tarihli 53903924 sayılı yazısı (Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-100 Konu : Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler 15.04.2020 / 53903924 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere gümrüklerde dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Serbest Bölgeler Sistemi vb. sistemler geliştirilmiş olup; bu sayede işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedeflenmiştir. Diğer taraftan; koronavirüs…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.04.2020 tarihli 53922208 sayılı yazısı (TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 96603261-120.05.02 Konu : TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı 16.04.2020 / 53922208 DAĞITIM YERLERİNE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 15.04.2020 tarihli ve 3763 sayılı ekli yazıda; halihazırda düzenlenen TIR Karnelerinin geçerlilik sürelerinin 120 gün olarak uygulandığı ve geçerlilik bitim tarihinin Karne üzerine kaşe ile tatbik edildiği, Son günlerde…