Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.)

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.) Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Bakanlık:…

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.)

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.) Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Mücbir sebeplerle düzenleme EK MADDE 2 – (1) Deprem, sel, yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş…

Rusya Federasyonu İhracat Kotası

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısı ekinde alınan Moskova Ticaret Müşavirliği’nin yazısında özetle; 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Rusya Federasyonu tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki ülkelere yönelik gerçekleştirilecek…

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.04.2020 t. 31109 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dayanak Madde 3 – Bu Yönetmelik, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci, 10 uncu, 13 üncü, ek 1 inci ve geçici 5 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve…

Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün ortak hazırladığı COVID-19 tıbbi malzeme GTİP listesi güncellendi

COVID-19 tıbbi sarf malzemeleri için Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından hazırlanan GTİP listesi, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün kooordineli işbirliğiyle güncellendi. İlk liste COVID-19 diyagnostik test kitleri ve maskeleri, bazı koruyucu kişisel ekipman ve ventilatörler ve ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) gibi tıbbi cihazlar, sarf malzemeleri ve önleme için kullanılabilecek dezenfektan…

21.04.2020 54001525 Elektronik A.TR ve menşe belgelerinin MEDOS gümrük vizesinde 24.04.2020 itibariyle ıslak imza atılmayacağı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.99 Konu   :MEDOS–Islak İmza     21.04.2020 / 54001525 DAĞITIM YERLERİNE       İLGİ   :13.07.2019 tarih ve 35835665 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu talebinin üzerine, MEDOS Sisteminde elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması…

DÜZELTME: CK 2020-2430 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil Dışındaki ürünlerde Geçici İGV Uygulaması)

DÜZELTME: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) ile İlgili 22.04.2020 tarih ve 31107 sayılı R.G. 21/4/2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 2430)’ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası, Ticaret Bakanlığının yazısı üzerine söz konusu fıkraya…

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2429 (20/4/2020 TARİHLİ VE 2429 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR )

Karar Sayısı: 2429 21.04.2020 tarih ve 31106 sayılı R.G. Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve…

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2430 (20/4/2020 TARİHLİ VE 2430 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR )

Karar Sayısı: 2430 21.04.2020 tarih ve 31106 sayılı R.G. Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976…

12/9/2011 Tarihli ve 2011/2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2425) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2425 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı…