06.01.2021 60394613 Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-85593407-156.02-00060389502 Konu   :Süs Bitkileri KDV   06.01.2021 / 60394613 DAĞITIM YERLERİNE   Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 12/11/2020 tarihli ve 12577 sayılı yazıda özetle, 0602.90.45.00.11 GTIP numaralı süs bitkileri köklü fidelerinde KDV’nin % 8 olarak uygulanması gerektiği, ancak ihracatçı firmaların süs bitkileri üretiminde kullandıkları fideleri ithal…

Genelge 2021-01 TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060377371 Konu   :TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi     GENELGE (2021/01)     20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, Çift Kullanımlı Malzeme…

07.01.2021 60411165 Menşe ve Dolaşım Belgeleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-724.01.01-00060395094 Konu   :Menşe ve Dolaşım Belgeleri 07.01.2021 / 60411165 DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :15.04.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00053889533 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazıda, Bakanlık Makamından alınan 13.04.2020 tarihli Olur kapsamında, ithalat işlemlerinde ibraz edilmesi gereken A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin, bu belgeleri…

Genelge 2021-03 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060320760 Konu   :TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi     GENELGE (2021/03)     20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede “Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı…

08.01.2021 ……… Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-20117910-180.05 Konu   :Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında   08.01.2021 / …………….. DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 38/1 inci maddesi “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi…

Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler

BREXIT ve Birleşik Krallık STA Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler 06 Ocak 2021 BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ile…

Çevre Bakanlığı 2020-29 İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı     :18330076/010.06/ 282390                                                                          31.12.2020 Konu   :Atık İthalatı GENELGE 2020/29 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden…

Birleşik Krallık STA 31.12.2020 / 60298504

Sayı     :E-20117910-163.99 Konu   :Birleşik Krallık STA     31.12.2020 / 60298504 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin yapılacak İşlemlere Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilmiştir.…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı R.G.

MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.P/G.T.İ.P Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 9405.10 (9405.10.98.00.00 hariç) Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) 8 9405.10.98.00.00 Diğerleri…

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/18) Ticaret Bakanlığından:31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 5.Mükerrer R.G.

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” GEÇİCİ MADDE 36 – (1) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat…