İhracat Destekleri Kapsamındaki Yurt Dışı Belgelerde Aranan Ticaret Müşavirliği Onayına İstisna Getirilmiştir.

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle, Ticaret Bakanlığınca sağlanan ihracat desteklerinden faydalanmakta olan firmaların mevzuatta belirtilen süreleri aşmamak koşuluyla 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında başvuru ve eksiklik tamamlamaları kapsamında iletecekleri belgelerde Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği onayı aranmayacaktır.

Önemle duyurulur.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7242 (15.04.2020 t. 31100 s. R.G.)

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7242 (15.04.2020 t. 31100 s. R.G.) Kanun No. 7242 Kabul Tarihi: 14/4/2020 MADDE 1- 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53726341 sayılı yazısı (NCTS/Araştırma ve Tahsilat Takip İşlemleri Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :96603261-120.99 Konu :NCTS/Araştırma ve Tahsilat Takip İşlemleri Hk. 07.04.2020 / 53726341 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 virüsü salgını nedeniyle postada gecikmelerin söz konusu olabildiği, bu nedenle de gümrük idarelerimizce rejim hak sahipleri tarafından sunulan alternatif kanıtların ilgili ülkeden TC21-Doğrulama Talebi formu ile…

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 7234 (14.04.2020 t. 31099 s. R.G.)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 7234 (14.04.2020 t. 31099 s. R.G.) Kanun No. 7234 Kabul Tarihi: 7/4/2020 MADDE 1 – (1) 9 Ekim 2017…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7) (14.04.2020 t. 31099 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7) (14.04.2020 t. 31099 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Hero Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tahıllı kaşık maması”na yönelik bir damping soruşturması açılması ve…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (14.04.2020 t. 31099 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (14.04.2020 t. 31099 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. G.T.İ.P. Eşya…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53796957 sayılı yazısı (3924 GTİP inde (Plastikten Bebek Malzemeleri) Yer Alan Eşyanın Uygunluk Denetimi)

T.C. TİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-116 Konu : 3924 GTİP’inde (Plasitkten Bebek Malzemeleri) Yer Alan Eşyanın Uygunluk Denetimi 09.04.2020 / 53796957 DAĞITIMYERLERİNE Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 08.04.2020 tarihli ve 53756181 sayılı yazısında özetle 3924 GTİP’inde bulunan biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emziklerin ithalat denetimleri 2020/12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53791178 sayılı yazısı (Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53791178 sayılı yazısı (Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-140.04 Konu : Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk 09.04.2020 / 53791178 DAĞITIM YERLERİNE İhracat Genel Müdürlüğü`nden alınan 09.04.2020 tarihli ve 53766465 sayılı yazıda; 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara…

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.04.2020 tarihli ve 1124022 sayılı yazısı (Limon İhracatında Ön İzin Belgesi Düzenlenmemesi Hk.)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ÇOK İVEDİ Sayı : 94904223-320.03.03-E.1124022 Konu : Limon İhracatında Ön İzin Belgesi Düzenlenmemesi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2020 tarih ve E.1111623 sayılı yazısı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün taze limon ihracatıyla ilgili yazısında; “İç piyasada arz güvenliğinin sağlanması, limon…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (11.04.2020 t. 31096 s. R.G.)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (11.04.2020 t. 31096 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/4/2020 tarihli ve 2394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife…