tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşya

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :41208501-020 Konu   :Teminat Oranı     06.07.2017 / 26303656 DAĞITIM     Yurt dışından tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşya ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılan başvurularda, söz konusu eşya üzerindeki ilave gümrük vergisi nedeniyle kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen verilmesi gereken teminat miktarının…

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Ekonomi Bakanlığından: 07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı R.G. MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/15)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/15) Ekonomi Bakanlığından: 05.07.2017 tarihli ve 30115 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Derya Granit ve Mermer San. Dış Tic. Ltd. Şti., Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Granitaş Anadolu Granitleri San. ve Tic. A.Ş., Granitürk İnşaat Maden Nakliye Turizm Akaryakıt Kömür…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/16)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/16) Ekonomi Bakanlığından: 05.07.2017 tarihli ve 30115 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Aykonsan-Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Erbaa Kaplama San. ve…

RYKGM 2017-07 TPS E-Fatura İşlem belgesinin başvurusu ve kullanılmasına ilişkin işlemler E-Fatura Sorgulaması

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :E-Fatura   30.06.2017 / 26160839 GENELGE (2017/7)     20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2017/10344 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/4/2017 tarihli ve 41527 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR Karar Sayısı: 2017/10345 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/4/2017 tarihli ve 41523 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8)

  İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8) Ekonomi Bakanlığından:01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/7)

  İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/7) Ekonomi Bakanlığından:01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında…

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı R.G. MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 31 – (1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan…