Genelge 2020-16 İkinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatında ilgili oda ilişik kesme belgesi

Sayı     :52707093-010.06.02 Konu   :İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi   GENELGE (2020/16) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ülkemizde herhangi bir tescil veya kaydı bulunmayan ikinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatı için yükümlülerince, gümrük idarelerine ihracat beyannamelerinin sunulduğu; ilgili Bölge Müdürlüklerinin yaptığı araştırmalarda, ilgili Oda tarafından verilen “kaydı yoktur” belgesine istinaden iş makinelerinin…

08.07.2020 55655618 Sonradan A.TR ibraz edilerek geri verme taleplerinde menşe şahadetnamesinin ibrazı durumuna göre EMY tahsil edilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.08 Konu   :2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı İlgi:     17.02.2020 tarih ve 52216372 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Menşe şahadetnamesinin…

Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı

Sayı     :40216608-157.01 Konu   :Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı   03.07.2020 / 55527208 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi; ” Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle…

Genelge 2020-15 TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası     GENELGE 2020/15 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi…

Genelge 2020-14 Geçici ithal edilen ambalajın ihracatı hakkında 2010-10 genelgede değişiklik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı     GENELGE (2020/14) İlgi:     09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1. Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili…

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı 2710)

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2710 01.07.2020 tarihli ve 31172 sayılı R.G. Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri…

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/7)

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/7) Ticaret Bakanlığından: 01.07.2020 tarihli ve 31172 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/6/2020 tarihli ve 2710 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)…

29.06.2020 55167062 STA kapsamı tercihli menşe belgesi sonradan ibrazı geri vermede İGV kararnamesinde belirlenen miktarda (varsa) mahsup yapılması (Geri Verme- Tercihli Menşe İspat Belgeleri ) Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.01.01 Konu   :Geri Verme– Tercihli Menşe İspat Belgeleri     29.06.2020 / 55167062 Bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen ve serbest dolaşıma giriş esnasında gümrük idaresine sunulmayan tercihli menşe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED dolaşım belgesi gibi) ilgili mevzuatlarında belirtilen ibraz süreleri içinde gümrük idaresine ibraz edilmesi…

01.07.2020 55167132 Menşe belgelerine MEDOS üzerinde Mısır, Borsna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan ve İran için de ıslak imza kullanılmayacağı hk

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.01.01 Konu   :MEDOS-Islak İmza     01.07.2020 / 55167132 DAĞITIM YERLERİNE     İLGİ:  a) 21.04.2020 tarih ve 54001525 sayılı yazımız. b) 05.05.2020 tarih ve 54212348 sayılı yazımız. İlgi (b) de kayıtlı yazımız ile AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran…

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2710 01.07.2020 tarihli ve 31172 sayılı R.G.

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. Kapsam MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta…