Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/5) (8.03.2023 t. 32126 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (7.03.2023 t. 32125 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “6/2/2023 tarihli depremlere ilişkin hükümler GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2023 tarihli 83339412 sayılı yazısı (Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması)

Sayı : E-17474625-502.99-00083339412Konu : Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması 06.03.2023 / 83339412DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden muhtelif bilgilerden, 2008/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde gözetime tabi olan gözlük çerçevelerinin, üzerine sıfır numara-demo cam takılarak gözetim kapsamında olmayan 9004.90.90.00.19 GTİP’li “Koruyucu Gözlük” veya “Mavi Işık Gözlüğü” olarak beyan edildiği anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6886) (3.03.2023 t. 32121 s. R.G.)

Karar Sayısı: 6886 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’m yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 2 Mart 2023  …

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2023 tarihli 82397961 sayılı yazısı (Soğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörlerin Sınıflandırılması)

Sayı :E-17474625-162.01- Konu :Soğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörlerin Sınıflandırılması 27.02.2023 / 82397961 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden muhtelif şikayet ve talepten, 8414.30 tarife alt pozisyonunda yer alan soğutma cihazlarında kullanılan kompresörlerin sınıflandırılmasında dikkate alınan “0,4 kW güç” kriterinin, “mekanik motor gücü” olarak mı yoksa sektörde yine “W” cinsinden ifade edilen, “cihazın soğutma kapasitesi” olarak mı dikkate alınacağı…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 01.03.2023 tarihli 83203728 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA / Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları)

Sayı: E-16934678-163.05-00083203728 Konu: Birleşik Krallık STA / Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları 01.03.2023/ 83203728 DAĞITIM YERLERİNE Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallığa yönelik ihracat işlemlerinde düzenlenen bazı menşe beyanlarında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin İkinci Bölümü uyarınca verilen, “AT” kodu ile başlayan ve anılan Yönetmeliğin Ek-13/A’sında gösterilen “Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli 83186562 sayılı yazısı (Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (2023/5))

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli 83180069 sayılı yazısı (Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (2023/5)) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli 83171834 sayılı yazısı (Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5)) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı : E-94997749-010.05-00083186562 Konu : Kullanılmış Tarım…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli 83203174 sayılı yazısı (İstisnai Kıymetle Beyan Formu)

ayı : E-85593407-106.05-00083203174 Konu : İstisnai Kıymetle Beyan Formu 28.02.2023 / 83203174 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 12.01.2023 tarihli ve 81873396 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız konusu İstisnai Kıymetle Beyan Formuna ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 28.02.2023 tarihli ve 83200252 sayılı yazıda; istisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülen ve ithalat/tamamlayıcı beyan…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.02.2023 tarihli 82520373 sayılı yazısı (2012/3305 Sayılı Karar Ek-8 Sayılı Liste)

Sayı :E-18723479-240 Konu :2012/3305 Sayılı Karar Ek-8 Sayılı Liste 10.02.2023 / 82520373 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 19.01.2022 tarihli ve 70954150 sayılı yazımız. b) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.10.2022 tarihli ve 79133062 sayılı yazısı c) Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli ve 80013070…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/9) (28.02.2023 t. 32118 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/2/2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai…