İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.04.2019 tarihli ve 54066183 sayılı yazısı (Eşyaların Tahlile Gönderilmesi)

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.04.2019 tarihli ve 54066183 sayılı yazısı (Eşyaların Tahlile Gönderilmesi) T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Sayı: 65322438-205 Konu : Eşyaların Tahlile Gönderilmesi 27.04.2020 /54066183 DAĞITIM YERLERİNE Bölge Müdürlüğümüzce risk analizleri çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde, “Gümrük Yönetmeliğinin ek-23 sayılı listede yer alan ve sistem tarafından muayene türü “TAM MUAYENE” olarak belirlenen ithalata…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2020 tarihli 53938744 sayılı yazısı (AKÇT Eşya Listesi Hk)

T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-622.01 Konu : AKÇT Eşya Listesi 17.04.2020 / 53938744İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ İLGİ: 21.11.2019 tarih ve 5144-BU sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Söz konusu yazınızda bahsi geçen 7226.99.70.00.19 GTİP’te sınıflandırılan eşya, AKÇT STA kapsamında belirlenen eşyalar göz önüne alınarak hazırlanan listede yer almamakta olup söz konusu eşyanın AB ülkelerinden ithalatında tercihli tarifeden faydalanması…

Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/8) (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nin Ek-1’inde yer alan Bitkisel Yağların Gaz Likit Kromatografi ile Tespit Edilen Yağ Asitleri Kompozisyonu (Toplam yağ asitleri yüzdesi olarak) tablosunun yağ asitlerine karşılık gelen fındık yağı başlıklı 7 nci…

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.)

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.) Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Bakanlık:…

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.)

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020 t. 31112 s. R.G.) Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Mücbir sebeplerle düzenleme EK MADDE 2 – (1) Deprem, sel, yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş…

Rusya Federasyonu İhracat Kotası

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısı ekinde alınan Moskova Ticaret Müşavirliği’nin yazısında özetle; 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Rusya Federasyonu tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki ülkelere yönelik gerçekleştirilecek…

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.04.2020 t. 31109 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dayanak Madde 3 – Bu Yönetmelik, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci, 10 uncu, 13 üncü, ek 1 inci ve geçici 5 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve…

Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün ortak hazırladığı COVID-19 tıbbi malzeme GTİP listesi güncellendi

COVID-19 tıbbi sarf malzemeleri için Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından hazırlanan GTİP listesi, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün kooordineli işbirliğiyle güncellendi. İlk liste COVID-19 diyagnostik test kitleri ve maskeleri, bazı koruyucu kişisel ekipman ve ventilatörler ve ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) gibi tıbbi cihazlar, sarf malzemeleri ve önleme için kullanılabilecek dezenfektan…

21.04.2020 54001525 Elektronik A.TR ve menşe belgelerinin MEDOS gümrük vizesinde 24.04.2020 itibariyle ıslak imza atılmayacağı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.99 Konu   :MEDOS–Islak İmza     21.04.2020 / 54001525 DAĞITIM YERLERİNE       İLGİ   :13.07.2019 tarih ve 35835665 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu talebinin üzerine, MEDOS Sisteminde elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması…

DÜZELTME: CK 2020-2430 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil Dışındaki ürünlerde Geçici İGV Uygulaması)

DÜZELTME: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) ile İlgili 22.04.2020 tarih ve 31107 sayılı R.G. 21/4/2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 2430)’ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası, Ticaret Bakanlığının yazısı üzerine söz konusu fıkraya…