İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2021-1

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/1) Ticaret Bakanlığından: 16.01.2021 tarih ve 31366 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında 9/8/2018 tarihli ve 2018/18 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar…

2021-25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine İlişkin TSE İç Genelge

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-64822600-010.06.01-2198806                                                                05/01/2021 Konu   :İç Genelgeler     GENELGE (2021-25)     31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25) 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi…

2021-9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği İç Genelge

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-64822600-010.06.01-2198809                                                                05/01/2021 Konu   :İç Genelgeler GENELGE (2021-9) 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği`nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/1)

Ticaret Bakanlığından: 09.01.2021 tarih ve 31359 sayılı R.G.  Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/23) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik başlatılan…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/4)

Ticaret Bakanlığından: 09.01.2021 tarihli ve 31359 R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Avrupa Birliği…

Genelge 2021-2 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060398669 Konu   :TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi     GENELGE (2021/2) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin…

06.01.2021 60394613 Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-85593407-156.02-00060389502 Konu   :Süs Bitkileri KDV   06.01.2021 / 60394613 DAĞITIM YERLERİNE   Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 12/11/2020 tarihli ve 12577 sayılı yazıda özetle, 0602.90.45.00.11 GTIP numaralı süs bitkileri köklü fidelerinde KDV’nin % 8 olarak uygulanması gerektiği, ancak ihracatçı firmaların süs bitkileri üretiminde kullandıkları fideleri ithal…

Genelge 2021-01 TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060377371 Konu   :TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi     GENELGE (2021/01)     20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, Çift Kullanımlı Malzeme…

07.01.2021 60411165 Menşe ve Dolaşım Belgeleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-724.01.01-00060395094 Konu   :Menşe ve Dolaşım Belgeleri 07.01.2021 / 60411165 DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :15.04.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00053889533 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazıda, Bakanlık Makamından alınan 13.04.2020 tarihli Olur kapsamında, ithalat işlemlerinde ibraz edilmesi gereken A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin, bu belgeleri…

Genelge 2021-03 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00060320760 Konu   :TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi     GENELGE (2021/03)     20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede “Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı…