İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/12)

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/12) Ticaret Bakanlığından:19.07.2020 tarih ve 31190 sayılı R.G. MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı…

14.07.2020 55808367 Menşe belgelerinin sonradan ibrazı ile İGV EMY geri verme iptal etme işlemlerinde kesinleşen alacakların hariç olduğu (Geçici Madde)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.01.01 Konu   :AB`den İthal Edilen Eşya İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.Maddesinin Uygulanması     14.07.2020 / 55808367 DAĞITIMYERLERİNE     İLGİ:  a)26.08.2019 tarih ve 46658088 sayılı yazımız. b)17.02.2020 tarih ve 52216372 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik…

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/8)

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/8) Ticaret Bakanlığından:14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk…

17/4/2020 Tarihli ve 2423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2756)

13/7/2020 TARİHLİ VE 2756 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR Karar Sayısı: 2756 14.07.2020 tarih ve 31185 sayılı R.G. 17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci,…

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Kültür ve Turizm Bakanlığından:11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı R.G.

MADDE 1 – 28/4/2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri Valiliklerce verilen izin süresince geçerlidir. Deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerinin adres, tür, kapasite ve statüsünde değişiklik…

Genelge 2020-16 İkinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatında ilgili oda ilişik kesme belgesi

Sayı     :52707093-010.06.02 Konu   :İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi   GENELGE (2020/16) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ülkemizde herhangi bir tescil veya kaydı bulunmayan ikinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatı için yükümlülerince, gümrük idarelerine ihracat beyannamelerinin sunulduğu; ilgili Bölge Müdürlüklerinin yaptığı araştırmalarda, ilgili Oda tarafından verilen “kaydı yoktur” belgesine istinaden iş makinelerinin…

08.07.2020 55655618 Sonradan A.TR ibraz edilerek geri verme taleplerinde menşe şahadetnamesinin ibrazı durumuna göre EMY tahsil edilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.08 Konu   :2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı İlgi:     17.02.2020 tarih ve 52216372 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Menşe şahadetnamesinin…

Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı

Sayı     :40216608-157.01 Konu   :Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 01.07.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı   03.07.2020 / 55527208 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi; ” Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle…

Genelge 2020-15 TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası     GENELGE 2020/15 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi…

Genelge 2020-14 Geçici ithal edilen ambalajın ihracatı hakkında 2010-10 genelgede değişiklik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı     GENELGE (2020/14) İlgi:     09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1. Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili…